>> Miasto wykastruje wszystkie zwierzęta? - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

sobota, 2 czerwca 2018

>> Miasto wykastruje wszystkie zwierzęta?


Radna Rady Miejskiej w Stargardzie Małgorzata Rybicka zaproponowała, by w przyszłorocznym budżecie miasto wygospodarowało środki na rozszerzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Radna chce, by w ramach tego programu sterylizacji i kastracji zostały poddane nawet te zwierzęta domowe, które posiadają właścicieli. Co na to Miasto?


            
Radna Małgorzata Rybicka, która jest Inspektorem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, problem bezdomności zwierząt w Stargardzie poruszała już sesji Rady Miasta, kiedy głosowano nad "Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi". Zwróciła się również do Prezydenta Miasta z prośbą o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków na sterylizację i kastrację zwierząt domowych posiadających właścicieli. - Jednym z najważniejszych sposobów zapobiegania bezdomności zwierząt jest sterylizacja lub kastracja psów i kotów- mówi Małgorzata Rybicka. Dodaje, że problem bezdomności zwierząt to wynik niekontrolowanego rozmnażania ich przez właścicieli, często porzucania i zabijanie młodych.
            
Znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt z dnia 6 stycznia 2017 roku umożliwia gminom objęcie programem sterylizacji lub kastracji zwierzęta w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli, pod których opieką zwierzęta pozostają. - Wiele gmin wdrożyło i sfinansowało taki program, a ich doświadczenia potwierdzają, że sterylizacja poprawiła nie tylko ich dobrostan, ale pozwoliła też zaoszczędzić publiczne pieniądze, gdyż liczba bezdomnych psów i kotów znacznie spadła- mówi Małgorzata Rybicka. Dodaje, że sterylizacja to koszt 180-400 zł, ale wyłapywanie i utrzymywanie zwierzęcia w schronisku kosztuje dużo więcej. Podkreśla również, że oprócz aspektu finansowego podjęcie działań w tym kierunku w znaczący sposób zmniejszy skalę cierpienia zwierząt.
            
Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta informuje, że według wstępnie poczynionych szacunków w Stargardzie żyje około 20 tysięcy psów i około 30 tysięcy kotów. Właściciele nie mają obowiązku rejestracji swoich podopiecznych. Przy przyjęciu cen zabiegów od 100 zł do 400 zł, w zależności od gatunku zwierzęcia oraz stopnia skomplikowania zabiegu, przeprowadzenie zabiegów tylko na części zwierząt wymagałoby poniesienia z budżetu miasta jednorazowego wydatku w wysokości około 5 milionów złotych. - Jest to kwota wielokrotnie wyższa, niż środki przeznaczane przez miasto, m.in. na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wyłapywanie bezpańskich psów i kotów- mówi Piotr Mync. Zgodnie z uchwalonym na ostatniej sesji Rady Miejskiej Programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w bieżącym roku dotacja na prowadzenie schroniska planowana jest w kwocie 460 tysięcy złotych, natomiast na wyłapywanie bezdomnych zwierząt- 48 tysięcy złotych. W poprzednich latach kwoty te wynosiły odpowiednio: środki na prowadzenie schroniska w latach 2014-2016 po 350 tysięcy złotych rocznie i w 2017 roku- 430 tysięcy złotych, natomiast na wyłapywanie bezdomnych zwierząt: w 2014 roku- 42 tysiące złotych, w 2015 roku- 45 tysięcy złotych i w latach 2016-2017- po 48 tysięcy złotych rocznie.
            
W związku z koniecznością ponoszenia przez właścicieli psów kosztów ich utrzymania, w tym zabiegów weterynaryjnych, w 2008 roku na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miejska odstąpiła od pobierania od mieszkańców miasta opłaty za posiadanie psa. Obecnie górna granica tej opłaty została ustalona ustawowo na kwotę 121,24 zł rocznie na jednego psa. - Niezależnie od tego, przy tworzeniu budżetu miasta na 2019 rok ponownie zostanie przeanalizowana możliwość przeznaczenia środków budżetu miasta na dofinansowanie właścicielom psów i kotów zabiegów sterylizacji i kastracji swoich podopiecznych- zapewnia Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta.

[mm]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages