>> "Stargardzianie Ojczyźnie": głosowanie trwa! - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

sobota, 28 kwietnia 2018

>> "Stargardzianie Ojczyźnie": głosowanie trwa!


Przedstawiamy 3 koncepcje pomnika patriotycznego wybrane przez Sąd Konkursowy spośród wszystkich koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskich, które wpłynęły do stargardzkiego magistratu w ramach konkursu "Stargardzianie - Ojczyźnie w setną rocznicę odzyskania niepodległości" . Aby oddać swój głos, należy przejść do głosowania internetowego - klikając w przycisk na dole strony, a następnie zalogować się (lub wcześniej zarejestrować).


KONCEPCJA NR 001Kompozycja pomnika oparta na koncentrycznych kręgach, inspirowana słojami pnia  wiekowego drzewa, odnoszącego się do ponad 1000- letniego trwania państwowości polskiej, wpisuje się harmonijnie w istniejącą zieleń i zewnętrzny układ komunikacyjny, nie zakłócając jednocześnie ekspozycji na sylwetę Starego Miasta. Koliste formy rzutu placu i ścianek nawiązują i jednocześnie stanowią kontynuację projektowanych w tym rejonie rozwiązań parkowo-krajobrazowych. Pomnik z koncentrycznym placem wokół skomunikowany jest ze wszystkimi otaczającymi park ciągami komunikacyjnymi. Natomiast plac zebrań organizacji uroczystości w kształcie wydłużonego prostokąta jednocześnie akcentującej główną oś kompozycji założeń skierowany jest w stronę projektowanego ronda, co osłabia pożądaną zdaniem Sądu potrzebę powiazania założenia pomnika z terenem Starego Miasta. Koncepcja w sposób oczywisty nawiązuje do terenu lokalizacji Pomnika: symbolika drzewa i wieloletnich słojów wpisuje się w obecność starodrzewu Plant stargardzkich.

Koncepcja posiada układ pieszy doskonale nawiązujący do elementów układu sąsiedniego parku Jagiellońskiego, co będzie sprawiać wrażenie spójności sąsiadujących obszarów. Element dominanty jest nieagresywny, wtapia się w otaczającą zieleń, która stanowi tło, lecz i niezaprzeczalny walor terenu lokalizacji pomnika. Układ założenia nie będzie stanowić obcego w stosunku do zagospodarowania zabytkowego założenia parkowego. Skala założenia jest przyjazna odbiorcy, a przestrzeń intymna w odbiorze. Dominanta ma łagodną w kształcie i odbiorze formę, co również jest niewątpliwą zaletą. Zastosowana forma harmonizuje z przestrzenią parkową. Zastosowana idea słojów drzewa jako wyraz uczuć patriotycznych współgra z lokalizacją na miejskim terenie zieleni. Praca nie nawiązuje do bliskości rzeki Iny, ani do jej obecności.

Formalna inspiracją pracy jest przekrój pnia drzewa, przyrastające roczne słoje. Koncentryczne kręgi prowadzą widza do dwóch centralnie usytuowanych form, na których znalazły miejsce dwa orły: legionowy z 1918 r. i współczesne godło Polski. Stulecie niepodległości zostało zakodowane w dziesięciu kręgach: polskie orły na spiralnie wznoszącej się formie akcentują czytelną przekonującą symbolikę niepodległości Polski.

Przyjęte rozwiązania architektoniczno-plastyczne cechują się prostotą i oszczędnością formy. Inspiracja natura – motyw wiekowego drzewa o strukturze nawarstwiających się słojów przełożona została na współczesny język sztuki. Przekrój drzewa tworzą koncentryczne kręgi otaczające główną formę pomnikową. Współczesną formę akcentuje także materiał – beton architektoniczny. Zaproponowano rozwiązania z prostych ogólnie dostępnych materiałów – betonu i stali. Skala proponowanych form i łatwość ich wykonania dają gwarancję zamknięcia realizacji w przewidzianym budżecie i terminie, tym bardziej że proponowane rozwiązania są do utrzymania również przy zastosowaniu zamiennych rozwiązań materiałowych, co jest dodatkową gwarancją utrzymania terminu.

Wyprzedaż Letnia -50%
 KONCEPCJA NR 004Zaproponowane rozwiązanie to kompozycja przestrzenna z placem w kształcie okręgu z wodą, z dominantą - flagą przewyższającą wszystkie drzewa, jako przestrzeń otwarta z okrągłą polaną w parku otwierająca się w stroną Starego Miasta oraz Kolegiaty Najświętszej Marii Panny, która zachowuje właściwe proporcje oraz relacje przestrzenne, w tym powiązanie komunikacyjne w kierunku Starówki poprzez brak nasadzeń wysokich drzew. Łagodna i krajobrazowa jest forma okręgu. Otoczenie kręgu drzewami można uznać za rekompensatę: „utraty” powierzchni zieleni poprzez utwardzenie, wcześniejsze usunięcie starych topoli. Projekt najbardziej wtopiony w otaczający teren, najbardziej wyizolowany od pobliskiej komunikacji miejskiej. Poważne obawy budzi system przestawnych ław, co może powodować czasem chaos przestrzenny. Minusem założenia jest basen wodny z pozoru bardzo atrakcyjny, niestety w naszym klimacie trudny w pielęgnacji. Z punktu widzenia architektury krajobrazu praca wzbudza przesyt użytych powierzchni lśniących: element pionowy oraz wewnątrz sadzawki punkty świetlne. Praca nie nawiązuje do bliskości i obecności rzeki Iny. Koncepcja trudna do utrzymania przez służby miejskie.

Powtarzana w projekcie forma koła użyta została przez twórców pomnika jako symbol „obywatelskości” – gromadzenia i łączenia równych sobie osób. Odzyskanie Niepodległości, powtórne narodziny państwa symbolizuje woda, jak piszą autorzy: symbol chrztu i oczyszczenia, początku nowego życia, w wodzie zaprojektowano umieszczenie stu świateł – symbol stulecia Niepodległości. Ich odbicie w polerowanej powierzchni lustrzanego łuku przenosi nas w kolejne stulecie. Powiewająca na wysokim maszcie  flaga odnosi się wprost do idei patriotyzmu. Otwartość projektowanej przestrzenni na zmiany w układzie siedzisk jest ukłonem w stronę wspólnoty mieszkańców. Idea obywatelskiego gromadzenia się w demokratycznej niepodległości została klarownie i starannie przeprowadzona.

Projekt proponuje nowatorskie, prospołeczne podejście do formy Pomnika, poprzez propozycje interaktywności użytkowników, mobilności i zmienności przestrzeni. Istota takiego rozwiązania stanowi czytelny znak nowego podejścia do rozumienia i odbioru Pomnika.

W projekcie zastosowano ogólnodostępne materiały budowlane jednak uzupełnione o dosyć zaawansowane technologicznie wyposażenie technologiczne z zakresu technologii wody i oświetlenia. Mobilne ławy wymagają zastosowania materiałów, które zabezpieczą je przed dewastacją i kradzieżą. Projekt ze względu na konieczność wykonania przyłącza wody i kanalizacji wymaga szczegółowych kosztorysów, które wykażą ewentualną, konieczność zastosowania rozwiązań optymalizujących koszty do założonego budżetu. Zrealizowanie obiektu do 11 listopada wymaga bardzo precyzyjnego harmonogramu prac. Technologia wykonania basenu w betonie wymaga doprecyzowania lub zastąpienia jej inną. Generalna idea pracy nie ulegnie deformacji nawet przy daleko idącej zmianie sposobu zastosowania wody.

KONCEPCJA NR 008Projekt proponuje formę założenia pomnikowego stanowiącego harmonijne połączenie placu w kształcie zbliżonym do kwadratu, bardzo oszczędną w środkach, o powierzchni 300m2, z formą  rzeźbiarska, prostą, wertykalną. Projekt uwzględnia dostęp dla pieszych od strony ul. Kazimierza Wielkiego i ul. M. Skłodowskiej-Curie. Lokalizacja dominaty od strony północnej gwarantuje dobrą ekspozycję od strony Starego Miasta oraz planowanego ronda, jednocześnie zapewni właściwe oświetlenie elementów rzeźbiarskich i przestrzeni placu naturalnym światłem. Głównym walorem tego założenia jest cecha Drogi przechodzącej w pion z cechami lekkości  i transparentności. Zieleń wysoka i niska plant stargardzkich jest oceniana przez mieszkańców i gości jako jeden z największych atutów miasta. W związku z tym, idea pomnika patriotycznego półprzejrzystego pozwoli na odbiór starodrzewu oraz sylwety kolegiaty. Dominanta ma przekrój  bardzo wąski – wzmacnia to efekt nieprzesłaniania otoczenia. Do przemyślenia pozostaje „twardy” układ prostokąta placu, a przede wszystkim  „urwana”  aleja - dojście do ciągu pieszego. Praca jako jedyna ma swoje centrum bliżej rzeki i alei spacerowej.

Przyjęte rozwiązanie architektoniczna - rzeźbiarskie cechuje się prostotą, a zarazem monumentalnością. Wynika to z kontrastu pionowego akcentu rzeźbiarskiego, obszernego placu  i drogi prowadzącej do rzeźby. Praca charakteryzuje się minimalistyczna formą, która proponuje użycie stali i aluminium, betonu.

Stwierdzenie autorów w opisie: „ Patriotyzm droga do niepodległości” skupia uwagę na przeprowadzoną w projekcie  koncepcję ideową „Drogi”. Długa ścieżka projektowana na osi pomnika prowadzi widza do efektownego, pionowego elementu – symbolu „wzniosłości idei niepodległości” . Sama ścieżka i pozostałe horyzontalne formy w założeniu twórców pomnika symbolizują drogę do odzyskania niepodległości .  Do rocznicy stulecia niepodległości odnosi się 100 pionowych elementów, tworzących pomnik. O Niepodległości polski mówi sylweta orła, uwypuklona na ryflowanej powierzchni oraz ciekawie usytuowana na bocznych powierzchniach pionowych elementów polska flaga. Czytelność idei pomnika nie budzi wątpliwości.

W zakresie głównego elementu rzeźby zastosowane materiały są technologicznie bardzo wyrafinowane i możliwość ich wykonania wymaga analizy technicznej i konstrukcyjnej. Jednak przyjęta idea formalna jest do utrzymania również przy modyfikacjach w zakresie użytych materiałów. Autorzy powinni przedstawić szczegółowe rozwiązania techniczne potwierdzające utrzymanie proponowanej ceny. Możliwość prefabrykacji głównych elementów założenia w warunkach warsztatowych zapewnia bezpieczeństwo terminu realizacji.


[źródło: Urząd Miejski w Stargardzie]
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages