>> Naskarżyli na Prezydenta - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

piątek, 13 kwietnia 2018

>> Naskarżyli na Prezydenta


Grupa mieszkańców naszego miasta skierowała skargę do Wojewody Zachodniopomorskiego na działalność Prezydenta Stargardu Rafała Zająca. Zarzucili oni Prezydentowi, że zbytnio zaangażował się w porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową oraz, że nie odpowiada na ich pisma.           
- Chcielibyśmy złożyć skargę na Prezydenta Miasta Stargard w osobie Sz. P. Rafała Zająca i prosić o stosowną interwencję w poniższej sprawie- napisała grupa mieszkańców do Wojewody Zachodniopomorskiego. - Jako przedstawiciele lokalnej społeczności miasta Stargard, podjęliśmy decyzję skierowania zapytania do Prezydenta Miasta. Nie wnikając zbytnio w szczegóły, powodem naszego wystąpienia było zbytnie zaangażowanie Prezydenta w realizację wizji na rzecz porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową i wspólnotami w celu przystosowywania terenów przez nie zarządzanymi na parkingi- tłumaczą wnioskodawcy. 

-Determinacja władz miasta w celu zaspokojenia deficytu miejsc parkingowych w mieście niesie ze sobą pogwałcenie dotychczasowego ładu środowiskowego i dotknęło to już nas osobiście. Z ujawnionych dotąd planów wynika fakt podjęcia wręcz rewolucyjnych działań polegających na masowej likwidacji terenów zielonych i pozostałych elementów infrastruktury. W naszym miejscu zamieszkania zdecydowano się już w pierwszej kolejności na niszczenie wieloletniej infrastruktury i kompleksowego przystosowania terenu wewnątrzosiedlowego do celów parkingowych- napisali mieszkańcy zaangażowani w sprawę.

Prezydent nie odpowiada

Poprosili również Wojewodę o zwrócenie uwagi odnośnie uporczywego braku odpowiedzi na skierowane pisma e-mail bezpośrednio do Prezydenta z potwierdzeniem ich przyjęcia przez Rzecznika Urzędu Miasta. - Taka postawa jest wyrazem braku elementarnej wrażliwości na problemy społeczności lokalnej. Tym bardziej dziwi stanowisko Prezydenta wobec złożonej publicznie deklaracji pełnego oddania dla dobra mieszkańców Stargardu- mówią mieszkańcy.
            
Były wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski skierował skargę do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Stargardzie. Rada uznała, że skarga na działania Prezydenta Miasta Stargard w zakresie kompleksowego przystosowania na cele parkingowe obszarów mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie jest bezzasadna. Michał Bryła, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie poinformował, że członkowie Komisji kompleksowo zapoznali się ze złożonymi dokumentami w tej sprawie, dodatkowo posiłkując się wyjaśnieniami złożonymi na posiedzeniu Komisji przez Pana Rafała Zająca, Prezydenta Miasta Stargard. 

Skarga bezzasadna 

- Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej uznała, że przedmiotowa sprawa przybrała znamiona skargi w związku z niezadowoleniem skarżących dotyczącym planów związanych z kompleksowym przystosowaniem na cele parkingowe obszarów mieszkalnych, będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie. Kompetencje Prezydenta Miasta nie obejmują decyzyjności w kwestii przywoływanych terenów. Ponadto należy podkreślić, że miasto nie posiada żadnej podpisanej umowy inwestycyjnej ani porozumienia w przedmiotowej sprawie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Stargardzie. Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków- mówi Michał Bryła. Podsumowując, przedmiotowa skarga na działalność Prezydenta Miasta Stargard wykracza poza zakres zań własnych i zleconych organu wykonawczego miasta, a Prezydent nie posiada właściwości rzeczowej jej załatwienia.
            
Komisja Rewizyjna rozpatrując sprawę stwierdziła również, że brak odpowiedzi na e-maile skarżących, mimo braku właściwości rzeczowej Prezydenta Miasta Stargard względem zasobów własnościowych i finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie, nie powinny mieć miejsca. Skarżącym udzielono odpowiedzi pismem. Prezydent Miasta Stargard Rafał Zając zapewnił, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Stargardzie zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego odpowiadają na wszystkie pisma, które wpływają do Urzędu, również pisma e-mailowe.


[źródło: mm/Dziennik Stargardzki]


ZOBACZ TAKŻE:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages