>> Strategiczny węzeł komunikacyjny na trasie Stargard-Szczecin do przebudowy - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

poniedziałek, 12 marca 2018

>> Strategiczny węzeł komunikacyjny na trasie Stargard-Szczecin do przebudowy

Ważna część komunikacyjnego połączenia pomiędzy Szczecinem i Stargardem czeka kompleksowa modernizacja. Przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Lipnika. Inwestycja może liczyć na unijne wsparcie, które otrzyma Powiat Stargardzki. Parafowanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia nastąpi to we wtorek, 13 marca 2018 w Stargardzie. Podpis na dokumencie złoży marszałek województwa Olgierd Geblewicz.Remont drogi powiatowej nr 1704Z został wpisany na listę ważnych inwestycji w regionie. Blisko kilometrowy odcinek infrastruktury Stargard Zachód - Lipnik stanowi główne połączenie ze stolica regionu, z siecią TEN-T, jak i terenami Stargardzkiego Parku Przemysłowego oraz Parku Nowoczesnych Technologii. Modernizacja obejmie wymianę nawierzchni, oczyszczenie rowów i wzmocnienie skarp przy trasie, położenie nowych chodników wraz ze ścieżką rowerową, powstanie zatok autobusowych i parkingów oraz przebudowę w rondo skrzyżowania w samym Lipniku. Koszt prac to 7,5 mln zł, z czego unijna pomoc Urzędu Marszałkowskiego wyniesie 3 mln zł. Prace mają się zakończyć  się do grudnia br.

Przebudowa trasy w tak ważnym miejscu dla powiatu stargardzkiego oraz województwa ma sprawić, że w niedalekiej przyszłości będzie w nim bezpieczniej, wygodniej i mniej kolizyjnie. Inwestycja zwiększa ponadto dostępność infrastruktury np. do portu w Szczecinie, przejść granicznych w Kołbaskowie czy Lubieszynie oraz ułatwia komunikację z mającym powstać w Stargardzie Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym.

Transportowy projekt wpisuje się w założenia 5 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Zrównoważony transport”, działanie 5.4 „Budowa i przebudowa dróg powiatowych”.

[źródło: UM WZP]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages