>> Przebudowa drogi w Lipniku z dofinansowaniem - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

wtorek, 13 marca 2018

>> Przebudowa drogi w Lipniku z dofinansowaniem

Ważna część komunikacyjnego połączenia pomiędzy Szczecinem i Stargardem czeka kompleksowa modernizacja. Przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Lipnika. Inwestycja może liczyć na unijne wsparcie, które otrzyma Powiat Stargardzki. Parafowanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia nastąpiło to we wtorek, 13 marca 2018 w Stargardzie. Podpisy na dokumencie złożył marszałek województwa Olgierd Geblewicz, starosta stargardzka Iwona Wiśniewska oraz wicestarosta Waldemar Gil.

Remont drogi powiatowej nr 1704Z został wpisany na listę ważnych inwestycji w regionie. Blisko kilometrowy odcinek infrastruktury Stargard Zachód - Lipnik stanowi główne połączenie ze stolica regionu, z siecią TEN-T, jak i terenami Stargardzkiego Parku Przemysłowego oraz Parku Nowoczesnych Technologii.
Wszyscy jesteśmy zadowoleni z podpisania tej właśnie umowy, bowiem dofinansowanie inwestycji w gminne i powiatowe drogi z Regionalnego Programu Operacyjnego jest trudne. Pierwotnie Unia Europejska zakłada, że wsparcie będą mogły otrzymać tylko modernizacje infrastruktury tego typu na szczeblu krajowym i wojewódzkim, ale udało się do zmiany tej decyzji. Wiem, jak wielka jest skala potrzeb w tym zakresie, dlatego na początku wdrażania bieżącej unijnej perspektywy rozmawiałem ze starostami Pomorza Zachodniego, aby wybrać najistotniejsze dla nich transportowe połączenia. Nie ma wątpliwości, że trasa Stargard Zachód-Lipnik do takich przedsięwzięć należy. To droga o ogromnym natężeniu ruchu, która dodatkowo wymaga poprawy jej przepustowości i stanu bezpieczeństwa - przekonywał zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

Modernizacja obejmie wymianę nawierzchni, oczyszczenie rowów i wzmocnienie skarp przy trasie, położenie nowych chodników wraz ze ścieżką rowerową, powstanie zatok autobusowych i parkingów oraz przebudowę w rondo skrzyżowania w samym Lipniku. Koszt prac to ostatecznie 8,4 mln zł, z czego unijna pomoc Urzędu Marszałkowskiego wyniesie 3 mln zł. Prace mają się zakończyć się najpóźniej do grudnia br, choć istnieje szansa, że będzie to nawet październik.
Punktem kulminacyjnym inwestycji będzie budowa ronda w Lipniku. Powinno to nastąpić w połowie lipca, co wiązać się będzie z wyłączeniem użytkowania trasy na około miesiąc. W tym czasie zorganizowane zostaną objazdy - przyznał dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Ryszard Hadryś.
Przebudowa trasy w tak ważnym miejscu dla powiatu stargardzkiego oraz województwa ma sprawić, że w niedalekiej przyszłości będzie w nim bezpieczniej, wygodniej i mniej kolizyjnie. Inwestycja zwiększa ponadto dostępność infrastruktury np. do portu w Szczecinie, przejść granicznych w Kołbaskowie czy Lubieszynie oraz ułatwia komunikację z mającym powstać w Stargardzie Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym.
To rzeczywiście strategiczna droga dla powiatu stargardzkiego, Stargardu i regionu z przebudową skrzyżowania, które zwiększy jej przepustowość oraz polepszy stan bezpieczeństwa. Cieszy nas, że modernizację infrastruktury wesprą unijne fundusze Programu Regionalnego - zaznaczyła starosta stargardzka Iwona Wiśniewska. - Dziś nie jest łatwo prowadzić takie inwestycje ze względu na dostęp do wykonawców robót. To m.in. sprawiło, że koszt przebudowy wzrósł z 7,5 do ,8,4 mln zł - wyjaśniał z kolei wicestarosta Waldemar Gil.
Transportowy projekt wpisuje się w założenia 5 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Zrównoważony transport”, działanie 5.4 „Budowa i przebudowa dróg powiatowych”.
[źródło: UM WZP]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages