>> Mieszkańcy przepili ponad 75 milionów! - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

poniedziałek, 26 marca 2018

>> Mieszkańcy przepili ponad 75 milionów!


Stargardzianie nie wylewają za kołnierz. W 2016 roku wartość sprzedaży napojów alkoholowych w naszym mieście wyniosła ponad 75 milionów złotych.            
- W 2016 r. na napoje alkoholowe stargardzianie wydali łącznie 75 709 447,20 zł- informuje Piotr Styczewski z Urzędu Miasta w Stargardzie. W mieście zamieszkuje 41 989 osób w wieku produkcyjnym, co oznacza, że statystyczny stargardzianin wydał w 2016 roku na alkohol ponad 1800 zł. 

Piotr Styczewski dodaje również, że ilość zezwoleń wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych kształtuje się na zróżnicowanym poziomie. W 2016 roku wydano 149 takich zezwoleń, w tym 55 o zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa, 48 o zawartości powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa oraz 46 o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu. Przedsiębiorcy handlujący napojami "z procentami" raz do roku muszą przedstawiać w gminie informację o tym, na jaką kwotę sprzedali alkohol w ubiegłym roku, podpierając to paragonami.

Ponad 1300 uzależnionych
            
Ze wskaźników Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w Stargardzie uzależnionych od alkoholu jest około 1320 osób, pijących szkodliwie- od 3300 do 4620 osób, żyjących w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie, rodzice)- 2600 osób, a dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholików- 2600 osób. 

W 2016 roku ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu alkoholu skorzystało 121 osób. Wobec 97 osób Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wszczęła postępowanie o leczenie odwykowe, a wobec 32 osób skierowano wnioski do sądu o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego. 343 osoby skorzystały z pomocy psychoterapeutycznej w zakresie uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Liczby te pokazują, że w naszym mieście problem uzależnienia jest duży i dotyka wielu mieszkańców, również w otoczeniu osób nadużywających alkoholu.Coraz więcej młodzieży pije
            
Polska młodzież według wyników badań ESPAD zrealizowanych w 2015 roku na zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii jest nadal silnie zagrożona przez legalne substancje psychoaktywne. Mimo tendencji spadkowej wskaźników picia alkoholu przez gimnazjalistów, rozpowszechnienie picia w tej grupie nadal jest na wysokim poziomie. Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży. 

Chociaż raz w ciągu całego swojego życia piło 83,8 proc. uczniów z młodszej grupy (klasy trzecie gimnazjum, wiek 15-16 lat) i 95,8 proc. uczniów ze starszej grupy (klasy drugie szkół ponadgimnazjalnych, wiek 17-18 lat.) Picie napojów alkoholowych jest na tyle rozpowszechnione, że w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem piło 48,6 proc. piętnasto-szesnastolatków i 82,3 proc. siedemnasto-osiemnastolatków. Najbardziej popularnym napojem alkoholowym wśród całej młodzieży jest piwo, a najmniej- wino. Wysoki odsetek badanych przyznaje się do przekraczania progu nietrzeźwości. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem, chociaż raz upiło się 12,5 proc. uczniów w wieku 15-16 lat i 19,7 proc. uczniów w wieku 17-18 lat. W czasie całego życia ani razu nie upiło się tylko 63,1 proc. uczniów młodszych i 35,6 proc. uczniów starszych.

Rośnie liczba pijanych kierowców
            
W 2016 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie ujawnili 193 osoby, które kierowały pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości oraz 132 osoby kierujące innymi pojazdami, a także 86 kierujących w stanie po użyciu alkoholu, co daje łącznie 411 osób, które pomimo spożycia alkoholu postanowiły kierować pojazdami. W stosunku do roku 2015 nastąpił wzrost o 38 przypadków (w 2015 r. łączna liczba kierujących pod wpływem alkoholu- 373 osoby).Przeciwdziałanie uzależnieniu
            
Ministerstwo Zdrowia do najważniejszych przyczyn wzrostu konsumpcji alkoholu zalicza coraz większą dostępność ekonomiczną alkoholu (w 2013 roku za średnią pensję można było kupić ponad 1200 butelek piwa, o 155 sztuk więcej niż w 2010 roku), wyjątkowe duże zagęszczenie punktów sprzedaży alkoholu oraz agresywne kampanie promocyjne piwa. Ministerstwo informuje, że według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol wpływa na ponad 200 rodzajów chorób i znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia. 

Nie musimy być uzależnieni, aby alkohol negatywnie wpływał na nasza zdrowie. Osoby, które mają problem z alkoholem mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla innych. Dlatego tak ważne są działania edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne w zakresie uzależnienia od alkoholu. Niewykluczone, że niedługo nieograniczony dostęp do alkoholu zostanie ukrócony. Zgodnie z podpisaną w listopadzie ustawą samorządy mają możliwość wprowadzenia ograniczeń sprzedaży napojów procentowych. Pojawiają się już głosy, by ograniczyć nocne godziny, w których można kupić alkohol.


[mm/Dziennik Stargardzki]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages