>> Gmina doraźnie naprawi drogę, ale remontu nie będzie - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

czwartek, 22 marca 2018

>> Gmina doraźnie naprawi drogę, ale remontu nie będzie


Gmina Stargard doraźnie poprawi stan drogi gruntowej przy ul. Łąkowej w Grzędzicach. Prace już się rozpoczęły. Na kompleksowy remont nie ma co liczyć, ponieważ brakuje pieniędzy.

fot. Mirosław Klimczak

            
W zeszłym tygodniu informowaliśmy o tragicznym stanie drogi gruntowej przy ul. Łąkowej w Grzędzicach. Jednego dnia utknęło na niej osiem samochodów osobowych, niektóre trzeba było wyciągać ciężkim sprzętem. Mieszkańcy ulicy informowali, że przed mrozami droga była całkowicie nieprzejezdna. Obawiali się, że taki stan nawierzchni nie pozwoli na dojazd służb ratunkowych, gdyby stało się coś niebezpiecznego. Problemem był także wywóz śmieci czy szamba. 

Zły stan dróg gruntowych

W imieniu mieszkańców do Urzędu Gminy Stargard zwrócił się radny Mariusz Sikorski prosząc o pilną poprawę stanu nawierzchni, a przede wszystkim zapewnienie przejezdności ulic Łąkowej, Rubinowej i Radości. - W chwili obecnej ulice te są praktycznie nieprzejezdne, co uniemożliwia mieszkańcom normalne funkcjonowanie, ponieważ samochody parkowane na posesjach są unieruchomione ze względu na brak możliwości wyjechania- mówi Mariusz Sikorski. - Przede wszystkim nie ma możliwości dojazdu do domów służb ratunkowych, a ani innych zapewniających między innymi odbiór odpadów czy wywóz ścieków. Bezzwłoczne zapewnienie przejezdności tych ulic jest koniecznością- dodaje radny.
           
Urzędnicy z Urzędu Gminy w Stargardzie zdają sobie sprawę, że zarówno nawierzchnia ulicy Łąkowej, jak i pozostałych dróg stanowiących własność Gminy, posiadających nawierzchnię gruntową jest w bardzo złym stanie. Wójt Kazimierz Szarżanowicz informuje, że w zeszłym tygodniu wykonawca, z którym została zawarta umowa na realizację remontów nawierzchni dróg na terenie Gminy Stargard, odmówił wejścia na prace na drogach gruntowych z powodu złych warunków atmosferycznych niezbędnych do wykonania takich prac remontowych. - W związku z zaistniałą sytuacją podjęto rozmowy z przedstawicielami firm remontowych w zakresie dróg, celem zlecenia prac w drogach o nawierzchniach gruntowych na terenie Gminy Stargard- mówi Wójt. Spadek temperatury pod koniec tygodnia spowodował, że wykonawca dokonał doraźnej poprawy ulicy Łąkowej i ma wykonać prace również na ulicach sąsiednich.  

Wszystko przed trwające budowy
            
Kazimierz Szarżanowicz mówi, że obecna sytuacja w Grzędzicach spowodowana jest między innymi trwającym procesami inwestycyjnymi związanymi z budowami domów mieszkalnych, w wyniku których występuje niekontrolowany przejazd pojazdów z ładunkiem bardzo dużego tonażu materiałów budowlanych. Wpływ mają również prowadzone prace w pasie drogowym polegające na budowie kolejnych przyłączy do budynków oraz odcinków sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i gazowej oraz warunki atmosferyczne panujące w okresie zmiany pór roku, tj. przejścia zimy w wiosnę, gdzie zamrożona ziemia odmarza tworząc koleiny błotne. 

- Na dzień dzisiejszy w budynkach usytuowanych wzdłuż drogi stanowiącej ulicę Łąkową zameldowane są tylko trzy rodziny. Należy zatem stwierdzić, że pozostałe budynki nie są zamieszkałymi, a tym samym nie oddane do użytkowania i nadal prowadzone są procesy ich budowy- mówi Wójt Gminy Stargard. - Zarówno w chwili rozpoczynania prywatnych procesów budowlanych jak i w chwili obecnej nie była planowana przez Gminę Stargard budowa nawierzchni drogi ani żadne inne prace inwestycyjne. Wszystkie prowadzone prace polegać będą na działaniach doraźnych, poprawiających przejezdność drogi. Ponieważ stan drogi ulega niszczeniu w wyniku prowadzenie prywatnych inwestycji, w kilku odcinkach dróg prowadzonych są działania wspólne z prywatnymi inwestorami. Działania te są oczekiwane i mile widziane- dodaje Kazimierz Szarżanowicz.

Nie ma pieniędzy na remonty
             
Sytuacja jaka w chwili obecnej wystąpiła na drodze stanowiącej ulicę Łąkową w miejscowości Grzędzice dotyczy wszystkich dróg o nawierzchniach gruntowych i wymaga podejmowania identycznych działań dla jej poprawy. - Gmina Stargard nie posiada niezbędnych środków na spełnianie oczekiwań osób interweniujących w sprawach naprawy dróg. Prace naprawcze wykonywane będą tylko w niezbędnym zakresie pozwalającym na kontrolowaną przejezdność po drodze- mówi Kazimierz Szarżanowicz. Wójt dodaje, że gmina na rok bieżący w budżecie na zadania związane z remontami wszystkich dróg stanowiących jej własność, na całym terenie administracyjnym Gminy Stargard, zaplanowała 1 530 tys. złotych. Gmina posiada z zarządzaniu około 450 kilometrów dróg, w tym ponad 350 kilometrów stanowią drogi o nawierzchniach gruntowych. 

- Wszyscy prywatni inwestorzy, z chwilą podjęcia decyzji o kupnie nieruchomości z przeznaczeniem na budowę domu mieszkalnego, posiadali wiedzę o braku planowanej przez Gminę Stargard jakiejkolwiek inwestycji związanej z przebudową jakiejkolwiek z dróg na jej terenie, z wyjątkiem drogi gminnej nr 490015Z na odcinku Lipnik-Grzędzice. Do chwili zakończenia trwających, zaprojektowanych i zaplanowanych inwestycji, w tym przebudowy Szkół Podstawowych, Gmina Stargard nie będzie prowadziła innych działań- dodaje Wójt. Wygląda na to, że doraźne remonty dróg gruntowych poprawią sytuację mieszkańców na jakiś czas, ale muszą oni liczyć się z tym, że w okresach zmian pór roku lub obfitych opadów deszczu ich stan może znowu się pogorszyć.


[mm/Dziennik Stargardzki]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages