>> Drogi bez dofinansowania, bo rząd zmniejszył limit - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

czwartek, 29 marca 2018

>> Drogi bez dofinansowania, bo rząd zmniejszył limit


Tylko dwie inwestycje z naszego regionu otrzymają dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Z listy rankingowej wypadły dwa ważne projekty- przebudowa drogi w Krępcewie i Dobrzanach. Wszystko przez zmianę uchwały przez rząd.


            
Pod koniec 2017 roku Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Do rozdysponowania w 2018 roku w naszym województwie jest kwota 44,5 mln zł. Dofinansowanie otrzymają 22 wnioski dotyczące przebudowy, budowy lub remontu dróg gminnych o łącznej długości ponad 15,5 km oraz 10 wniosków związanych z przebudową dróg powiatowych o długości prawie 22 km. Łącznie w przyszłym roku wyremontowanych zostanie niecałe 38 km dróg.
            
Tylko dwie inwestycje z naszego regionu znalazły się na liście projektów, które otrzymają rządowe dofinansowanie. W tym roku zostanie przebudowanych 900 metrów gminnej ulicy Aleja Żołnierza w Stargardzie. Całość inwestycji wyceniono na 4,8 mln zł, z czego 2,3 mln zł pokryje rząd, a 2,5 mln zł- miasto. Wyremontowana zostanie również ulica Kamienna w Chociwlu. Gmina sfinansuje przebudowę odcinka 0,554 km kwotą ponad 685 tys. zł, a województwo dołoży ponad 544 zł. W sumie inwestycja będzie kosztowała 1,3 mln zł. 

Krępcewo i Dobrzany bez dofinansowania

Na liście rankingowej przed podpisem Wojewody znajdowały się jeszcze dwie inwestycje powiatowe. Wojewoda ostatecznie zdecydował, że projekty przepadną. W tym roku nie zostanie przebudowany 2,5- kilometrowy odcinek drogi z Krępcewa do Rzeplina z dokończeniem przejścia przez miejscowość Krępcewo o wartości 3,6 mln zł oraz ulica Jana Pawła II w Dobrzanach o wartości prawie 4 mln zł.
            
Agnieszka Muchla, rzecznik wojewody zachodniopomorskiego mówi, że zgłoszone przez Powiat Stargardzki do dofinansowania ze środków budżetu państwa inwestycje: Przebudowa odcinka Krępcewo- Rzeplino z dokończeniem przejścia przez miejscowość Krępcewo oraz Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach, znalazły się odpowiednio na 14 i 17 miejscu ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w roku 2018 w części „drogi powiatowe”. 

- Dla dróg powiatowych dofinansowanie zadań w ramach programu ze środków budżetu państwa zamyka się, zgodnie z projektem budżetu państwa na rok 2018 w kwocie 22 258 830 zł, co pozwala dofinansować pierwszych dziesięć zadań znajdujących się na wyżej wymienionej liście rankingowe- mówi Agnieszka Muchla. - Dofinansowanie kolejnych zadań z listy będzie możliwe w przypadku wystąpienia oszczędności po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących tych zadań, bądź rezygnacji z dofinansowania przez któregokolwiek z beneficjentów znajdujących się na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zatwierdzonej przez wojewodę w części „drogi powiatowe”- dodaje rzecznik.
            
Iwona Wiśniewska, Starosta Stargardzki informuje, że w chwili publikacji wstępnej listy rankingowej obowiązywała Uchwała Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r., na podstawie której maksymalny limit wydatków budżetu państwa wynosił w 2018 roku 61 211 782 zł, z podziałem po 50 proc. na drogi powiatowe i drogi gminne. - Przy tak przyjętej kwocie finansowania z budżetu państwa, Powiat Stargardzki mógł uzyskać dofinansowanie na zadanie pt. "Przebudowa odcinka Krępcewo- Rzeplino z dokończeniem przejścia przez miejscowość Krępcewo" w pełnej wnioskowanej kwocie, tj. 1 788 083,95 zł. Natomiast zadanie pn. "Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach" mogło uzyskać dofinansowanie w części wnioskowanej kwoty- mówi Iwona Wiśniewska. 

Rząd zmniejszył limit

Starosta dodaje, że w dniu 5 grudnia 2017 r. Rada Ministrów Uchwałą zmieniła maksymalny limit wydatków budżetu państwa jaki przeznaczono na 2018 rok, do kwoty 44 517 660 zł. - Przy zmniejszonym poziomie środków finansowych przeznaczonych z budżetu państwa na realizację zadań objętych Programem Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, zadania Powiatu Stargardzkiego nie znalazły się na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, w zakresie dróg powiatowych lista ta obejmuje 10 zadań inwestycyjnych. Wnioskowane o dofinansowanie przez Powiat Stargardzki zadania inwestycyjne zostały ujęte w budżecie powiatu do realizacji na 2018 rok- dodaje Iwona Wiśniewska, Starosta Stargardzki.
            
W 2017 roku kwotą 44,5 mln zł z programu dofinansowano 36 projektów- 20 gminnych i 16 powiatowych, w tym 8 dzięki oszczędnościom. Łącznie, w ciągu 2 lat z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wybudowano, przebudowano i wyremontowano w zachodniopomorskiem 94 km dróg.

[mm/Dziennik Stargardzki]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages