>> STARA DĄBROWA: Mieszkańcy nie mogą doczekać się remontów - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

wtorek, 30 stycznia 2018

>> STARA DĄBROWA: Mieszkańcy nie mogą doczekać się remontów

Mieszkańcy Starej Dąbrowy i okolicznych miejscowości od wielu lat dopominają się o remonty dróg i budowy chodników w swojej okolicy. Starostwo obiecywało ujęcie tych zadań w budżecie na 2018 rok, ale ostatecznie pomysł ten przepadł.Mieszkańcy Krzywnicy, Nowej Dąbrowy i Starej Dąbrowy od dawna proszą o remont drogi powiatowej prowadzącej z Krzywnicy do Starej Dąbrowy. Kolejny raz w ich imieniu do Starostwa Powiatowego w Stargardzie zwrócili się Iwona Jeszke, radna miejscowości Krzywnica, Elżbieta Majdzińska- mieszkanka Nowej Dąbrowy oraz Krzysztof Bartnicki- radny miejscowości Stara Dąbrowa. Ich prośba dotyczyła ujęcia w budżecie Powiatu Stargardzkiego na rok 2018 remontu i modernizacji drogi powiatowej na terenie Gminy Stara Dąbrowa na odcinku Krzywnica-Nowa Dąbrowa- Stara Dąbrowa nr 1719Z oraz drogi powiatowej 4152Z w miejscowości Stara Dąbrowa, od skrzyżowania Białuń- Łęczyna do wjazdu z drogi wojewódzkiej nr 106. - Inwestycja jest konieczna z uwagi na bardzo zły stan techniczny oraz brak chodników mających bezpośrednie zagrożenie życia oraz zdrowia osób poruszających się tym ciągiem drogowym w wyżej wymienionych miejscowościach- mówią mieszkańcy. Jednocześnie przypomnieli urzędnikom Starostwa, że trwa nabór na dofinansowanie inwestycji dróg powiatowych prowadzony przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Ministerstwo stworzyło rezerwę subwencji ogólnej, które przeznacza się m.in. na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.

- Inwestycja jest konieczna z uwagi na bardzo zły stan techniczny oraz brak chodników mających bezpośrednie zagrożenie życia oraz zdrowia osób poruszających się tym ciągiem drogowym w wyżej wymienionych miejscowościach- mówią mieszkańcy. 
            
Krzysztof Bartnicki, radny Gminy Stara Dąbrowa, zwrócił się również do Zarządu Powiatu Stargardzkiego z prośbą o ujęcie w budżecie Powiatu na rok 2018 kontynuacji budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 4152Z oraz drodze nr 1719Z w miejscowości Stara Dąbrowa. Inwestycja przy drodze nr 4152Z jest konieczna z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni oraz brak pobocza, z którego w bezpieczny sposób mogliby korzystać mieszkańcy, natomiast budowa chodnika przy drodze nr 1719Z jest kontynuacją zadania z 2017 roku. - Inwestycje te są niezbędne pod względem zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na drogach o tak dużej częstotliwości ruchu samochodowego- mówi Krzysztof Bartnicki. Drogi prowadzą do siedziby Gminy Stara Dąbrowa, do szkoły, przedszkola oraz ośrodka zdrowia, w związku z czym zasadność rozbudowy chodników jest jak najbardziej potwierdzona. Jako radny miejscowości Stara Dąbrowa mam również zapewnienie Pana Wójta Gminy, iż wyraża chęć uczestniczenia finansowego w realizacji tych inwestycji- dodaje radny.
            
W odpowiedzi na wniosek radnych oraz mieszkańców Waldemar Gil, Wicestarosta Stargardzki informował, że przebudowa drogi powiatowej nr 1719Z została przez Zarząd Dróg Powiatowych ujęta w propozycjach budżetu roku 2018. Zapowiadał, że podczas ustalania ostatecznego kształtu budżetu na przyszły rok proponowana przez Gminę Stara Dąbrowa przebudowa drogi powiatowej nr 1719Z na odcinku Krzywnica-Nowa Dąbrowa na odcinku o długości 600 m będzie rozpatrywana. Ostatecznie zadanie to nie znalazło się budżecie Powiatu na 2018 rok. Zbigniew Łuczyński z Klubu Samorządowego reprezentujący Starą Dąbrowę w Radzie Powiatu powiedział podczas uchwalania budżetu 20 grudnia: - Chociaż mojej drogi w budżecie nie ma to będę głosował za i wierzę Starościnie i Zarządowi, że droga w Krzywnicy zostanie naprawiona, tak jak jest wnioskowane od kilku lat. Waldemar Gil informuje również, że także droga powiatowa nr 4152Z w miejscowości Stara Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania Białuń-Łęczyca do skrzyżowania z drogą wojewódzką 106 nie ma szans na remont w 2018 roku. Powodem jest konieczność podejmowania innych zadań inwestycyjnych w sieci dróg powiatowych oraz ograniczone środki finansowe.
            
Światełko w tunelu pojawiło się w temacie chodników. - Wykonanie w 2018 roku chodników na wskazanych przez Gminę odcinkach dróg powiatowych zostanie rozważone- mówi Waldemar Gil, Wicestarosta Stargardzki. - Zgodnie z dotychczasową praktyką, wynikającą z ograniczonych środków finansowych, rozpatrywano przyjęcie do realizacji zadania, gdy zainteresowana Gmina deklarowała udzielenie pomocy finansowej na jego realizację. Wykonanie chodników na drogach powiatowych proponowanych przez daną Gminę, w latach ubiegłych, odbywało się po wcześniejszym zawarciu umowy o udzielenie pomocy finansowej, przy założeniu partycypacji w kosztach realizacji zadania przez Gminę w wysokości 50 procent- tłumaczy Starosta. Gmina zapowiedziała chęć w partycypacji, więc jeśli samorządy się porozumieją to istnieje duże prawdopodobieństwo budowy chodników. Na remonty dróg mieszkańcy gminy Stara Dąbrowa niestety będą musieli poczekać.


[mm/Dziennik Stargardzki]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages