>> Prezydent Sławomir Pajor Zasłużonym dla Stargardu - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

środa, 10 stycznia 2018

>> Prezydent Sławomir Pajor Zasłużonym dla Stargardu

18 stycznia odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której radni w uznaniu zasług na rzecz rozwoju miasta Stargardu, jako wyraz szacunku, będą mieli zaszczyt pośmiertnie nadać Panu Sławomirowi Pajorowi Medal Zasłużony dla Miasta Stargardu.Pośmiertne nadanie Panu Sławomirowi Pajorowi Medalu Zasłużony dla Miasta Stargardu to inicjatywa wszystkich radnych Rady Miejskiej w Stargardzie, po formalnym wniosku Samorządowego Klubu Radnych "Nasz Stargard". Medal Zasłużony dla Miasta Stargardu nadawany jest osobom, które w sposób znamienny przyczyniły się do rozwoju Stargardu i zwiększenia jego rangi w najróżniejszych dziedzinach życia społecznego. Jest również wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania ze strony władz miasta. 

Pan Sławomir Pajor urodził się 16 lutego 1959 roku w Pyrzycach, zmarł 18 stycznia 2017 roku w Stargardzie. Po odbyciu służby wojskowej w 1982 roku podjął pracę w Polskich Kolejach Państwowych, gdzie był zatrudniony między innymi jako zawiadowca stacji w Pyrzycach. W 1984 roku zaangażował się w działalność w konspiracyjnych strukturach NSZZ „Solidarność” a po legalizacji współtworzył struktury tego związku na Pomorzu Zachodnim. W latach 1990-2002 oprócz działalności związkowej, społecznej i politycznej, jednocześnie piastował odpowiedzialne stanowiska w administracji publicznej. W kadencji 1990-1994 był radnym i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Pyrzycach. Od 1998 roku do 2002 roku był radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W tym okresie zajmował stanowiska: kierownika Urzędu Rejonowego w Pyrzycach, kierownika Urzędu Rejonowego w Stargardzie, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, dyrektora Energetyki Szczecińskiej oraz kierownika Urzędu Pracy w Łobzie.

W 2002 roku Pan Sławomir Pajor został wybrany na urząd Prezydenta Miasta Stargard.  W wyborach zwyciężał jeszcze trzykrotnie- w 2006, 2010 i 2014 roku.  Radni w uzasadnieniu uchwały przypomnieli, że prezydenturę rozpoczął w Stargardzie przeżywającym problemy gospodarcze i społeczne, będące konsekwencją upadku największych zakładów pracy w wyniku przemian ustrojowych. Za jeden z najistotniejszych problemów uważał stosunkowo wysoki poziom bezrobocia, i dlatego też tworzenie warunków do powstawania nowych zakładów pracy było osią Jego programu wyborczego i późniejszej strategii miasta. Pracę uważał za jedną z ważniejszych wartości przywracających godność człowieka. Dużą liczbę miejsc pracy uważał zaś za klucz do zasobności stargardzkich rodzin, a tym samym samorządowego budżetu. Do tej strategii przekonywał skutecznie mieszkańców, radnych i współpracowników, których postrzegał jako partnerów realizowanej samorządowej misji. Pan Sławomir Pajor był człowiekiem mądrym, charyzmatycznym, a przy tym rozważnym i dalekowzrocznym, zawsze stawiającym na pracę zespołową i owe budowanie partnerstwa.

Przez blisko 15 lat podejmował wiele inicjatyw w zakresie rozwoju gospodarczego miasta, które miały również znaczenie ponadlokalne i ponadregionalne. Wśród nich można wymienić utworzenie dwóch parków przemysłowych: Stargardzkiego Parku Przemysłowego  i Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii, na terenie których, w trakcie Jego prezydentury, powstało ponad 3000 miejsc pracy. Działania Pana Sławomira Pajora bez wątpienia miały wpływ na wzrost rangi i konkurencyjności miasta i regionu nie tylko na arenie krajowej. Przygotowane zostały tereny odpowiednie do przyjęcia największych inwestorów: Bridgestone czy Cargotec.

Prezydent Sławomir Pajor, był przekonany, że rozwój miasta powinien być prowadzony w sposób zrównoważony- z uwzględnieniem potrzeb również tych mieszkańców, którzy wymagali większego wsparcia w swym funkcjonowaniu i prawie do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Dzięki Jego zaangażowaniu i wsparciu w Stargardzie funkcjonuje kompletny system mieszkalnictwa, w którym nie pomija się osób niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie, seniorów, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osób wychodzących z bezdomności. W ogromnej mierze jest to system nowatorski coraz szerzej rozpoznawalny w całej Polsce. W swojej działalności zawodowej, społecznej i politycznej zawsze był wierny ideałom „Solidarności”. Pozostawał jej wielkim orędownikiem i postacią otwartą na problemy ludzi pracy, gotową do dialogu oraz współpracy. Jego priorytetami była przede wszystkim godność człowieka i zapewnienie odpowiednich warunków do życia.  Jak sam mówił: ​„Samorząd to nie jest miejsce do uprawiania polityki. Tutaj nie może być tak, jak oglądamy to w telewizji, wieczne przepychanki, kłótnie, zawiść, brak konsensusu. Jednym słowem politykierstwo. Samorząd powstał po to, żeby ludzie lokalnie rozwiązywali lokalne problemy i zajmowali się rozwojem własnych miast, swoich małych ojczyzn. Tak chcę to robić. Jeżeli chcemy pracować na rzecz miasta, to niezależnie od przekonań i poglądów, musimy to wykorzystać. Nie powinniśmy walczyć ze sobą tylko dlatego, że mamy inny światopogląd, inną przynależność partyjną. Szukajmy zgody i porozumienia, z których zawsze będą mogli mieć korzyść mieszkańcy, bo więcej będzie można dla nich zrobić.”.

Pan Sławomir Pajor Prezydent Miasta Stargard głęboko wierzył w sukces Stargardu podążającego drogą zrównoważonego rozwoju z naciskiem na jego filar- rozwoju gospodarczego.

- Tym symbolicznym gestem, przyznaniem Medalu Zasłużony dla Miasta Stargardu, jako radni Rady Miejskiej w Stargardzie a zarazem mieszkańcy miasta Stargard wyrażamy wdzięczność oraz dajemy dowód, że działalność Prezydenta Miasta i słuszne kierunki pracy doprowadziły do trwałych i pozytywnych zmian w naszym mieście, że Pan Sławomir Pajor „Zmienił Stargard na Dobre!”- napisali radni w uzasadnieniu uchwały.
                        
Działalność Pana Sławomira Pajora została dotychczas doceniona przyznaniem następujących odznaczeń państwowych i samorządowych: Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego w roku 2015, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w roku 2017 (pośmiertnie), Złota Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego w roku 2017 (pośmiertnie). Medal Zasłużony dla Miasta Stargardu jest wyrazem wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju Stargardu. W oparciu o uchwaloną procedurę, 22 września 2017 roku w głosowaniu tajnym, po uprzednim rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku, Kapituła Medalu jednogłośnie zaakceptowała kandydaturę Pana Sławomira Pajora do pośmiertnego nadania tego zaszczytnego wyróżnienia. 


[red]

2 komentarze:

Post Bottom Ad

Pages