>> Mieszkańcy chcą zmian na placu Słowackiego - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

sobota, 27 stycznia 2018

>> Mieszkańcy chcą zmian na placu Słowackiego

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie budowy miejsc postojowych przy ul. Plac Słowackiego odbyły się w Urzędzie Miejskim w Stargardzie. 
W spotkaniu udział wziął projektant Przemysław Gardas, który opracowuje dokumentację dla tej miejskiej inwestycji, a także pracownicy Wydziału Inżynierii oraz zainteresowani mieszkańcy.

Przedstawiona na konsultacjach koncepcja zakłada wykonanie 21 miejsc postojowych (w tym 2 dla pojazdów osób niepełnosprawnych) naprzeciwko Żłobka Miejskiego oraz naprzeciwko ogrodzenia szpitala. Parkować można będzie prostopadle do osi jezdni. Nawierzchnia parkingów wykonana zostanie z betonowych płyt ażurowych. Powstanie również chodnik z kostki betonowej, a poza tym przeprowadzona będzie wycinka drzew i krzewów utrudniających bezpieczne poruszanie się w tym obrębie. W zamian przewidziano nowe nasadzenia zieleni wysokiej.

Osoby obecne na konsultacjach zaakceptowały przedstawione propozycje.
Realizacja inwestycji zaplanowana jest w bieżącym roku. W pierwszej kolejności zostaną wykonane miejsca postojowe naprzeciwko Żłobka Miejskiego. Nadrzędnym celem projektu jest usprawnienie komunikacji w pasie drogowym Placu Słowackiego, w tym przejazd pojazdów specjalnych (straży pożarnej, karetki pogotowia itp.) przez wykonanie miejsc postojowych przyległych do jezdni.

[źródło: Urząd Miejski w Stargardzie]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages