>> Miasto powiększy Strefę Płatnego Parkowania? - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

piątek, 5 stycznia 2018

>> Miasto powiększy Strefę Płatnego Parkowania?

W wielu miejscach w mieście pojawia się coraz więcej problemów z parkowaniem. 1 stycznia Urząd Miejski przejął Strefę Płatnego Parkowania od Powiatu Stargardzkiego. Czy liczba płatnych miejsc parkingowych się zwiększy?Wielu mieszkańców, którzy chcą załatwić swoje sprawy w Starostwie Powiatowym i innych instytucjach usytuowanych nieopodal, mają możliwość zaparkowania swoich samochodów na dużym parkingu między ulicami Czarnieckiego, a Skarbową. - Niestety zaparkowanie samochodu w godzinach pracy urzędów oraz szkół graniczy niejednokrotnie z cudem- zwracają uwagę na problem radni Rady Miejskiej Elżbieta i Krzysztof Dybowscy. - W imieniu tychże kierowców zwracamy się z propozycją wydzielenia około 20 miejsc parkingowych, na których parkowanie będzie możliwe np. do 45 minut, co z pewnością zwiększy rotację miejsc i szansę na zaparkowanie- skierowali swoją prośbę do Prezydenta Miasta radni.

Rafał Zając, Prezydent Stargardu poinformował, że Urząd Miasta zdaje sobie sprawę z niedoboru miejsc parkingowych przy instytucjach użyteczności publicznej w trakcie ich urzędowania. - Wprowadzenie proponowanych zmian byłoby nie do wyegzekwowania przez służby porządkowe i prowadziłoby do świadomego łamania przepisów przez kierowców- dodaje Rafał Zając. Prezydent zapowiedział jednak, że przyjrzy się temu problemowi. - Przejęcie 29 ulic od Starostwa Powiatowego spowoduje przejęcie przez nas obowiązku zarządzania Strefą Płatnego Parkowania funkcjonującą na terenie miasta. W ramach działań związanych z prowadzeniem strefy miasto przeprowadzi ponowną analizę zasadności likwidacji lub rozszerzenia listy miejsc objętych ograniczeniami w parkowaniu pojazdów. Przedmiotową analizą zostanie objęty również wyżej wymieniony parking- powiedział Prezydent Miasta.

Do końca roku 2017 Strefę Płatnego Parkowania w Stargardzie nadzorował Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie, gdyż większość ulic, które obejmuje strefa należy do powiatu. ZDP jako zarządca drogi, a tym samym poborca opłaty parkingowej, nie miał stanowiącego wpływu na zakres strefy, wysokość opłat czy zasady funkcjonowania. Działo się tak dlatego, że utworzenie strefy płatnego parkowania w Stargardzie oraz ustalenie zasad jej funkcjonowania, niezależnie od kategorii drogi, jest wyłączną kompetencją Rady Miejskiej. Następuje to w drodze przyjęcia przez radę stosownej uchwały na wniosek Prezydenta Miasta. 

Ustawa o drogach publicznych jednoznacznie określa, że inicjatywa utworzenia strefy płatnego parkowania leży po stronie Prezydenta Miasta. Ustawodawca wyszedł z założenia, że to Prezydent Miasta odpowiada za zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w mieście, szczególnie w obszarach o dużej koncentracji obiektów usługowych, handlowych i użyteczności publicznej. To Miasto kształtuje ład przestrzenny na swoim terenie, opracowując i uchwalając stosowne plany. Ustawa o drogach publicznych wyposażyła Prezydenta Miasta w instrumenty pozwalające na zwiększenie dostępności do miejsc postojowych przez zwiększenie rotacyjności pojazdów. Może to zrobić przez inicjatywę uchwałodawczą do Rady Miasta o wprowadzeniu odpłatności w wyznaczonych strefach parkowania. 

Rada Powiatu i Rada Miasta Stargardu realizując politykę w zakresie kategoryzacji i zarządzania ulicami podjęły stosowne uchwały stanowiące, że z dniem 1 stycznia 2018 roku, 29 ulic w mieście zmieniło kategorię z powiatowej na gminną. Zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie o drogach publicznych, wskazane 29 ulic mają charakter lokalny i powinny posiadać kategorię gminną. W związku z tym od 1 stycznia strefa jest zarządzana przez Gminę Miasto Stargard.

            
W 2016 roku dochody pozyskane ze strefy wyniosły 660 tysięcy złotych, a utrzymanie strefy kosztowało 320 tysięcy złotych. W zeszłym roku nie przeprowadzano inwestycji na parkingach podlegających opłacie, ale we wcześniejszych latach przebudowano ulicę Słowackiego i ulicę Wojska Polskiego. W wyniku przebudowy zwiększono liczbę miejsc postojowych w strefie. Obecnie strefa obejmuje łącznie 483 miejsca parkingowe. Funkcjonuje w niej 20 parkomatów, którymi zarządza firma DEJW Dawid Biernat. Opłaty oscylują w okolicach 1 zł za godzinę postoju, za brak biletu naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 30 zł. Strefa funkcjonuje od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 17.

[mm/Dziennik Stargardzki]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages