>> Nie będzie aquaparku w Stargardzie - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

poniedziałek, 18 grudnia 2017

>> Nie będzie aquaparku w Stargardzie

O aquaparku w Stargardzie nie ma co marzyć. Wątpliwości w tym temacie rozwiał dziś Prezydent Stargardu Rafał Zając. W zamian oferuje dalsze starania w sprawie modernizacji pływalni przy ul. Szczecińskiej.- Aquapark z budżetem 50 mln nie jest realny. To też można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć patrząc na to, co się wydarza w otoczeniu. Wiele lat temu realizowana inwestycja w Gryfinie to budżet ponad 60 mln zł, a niedawno oddana inwestycja w Koszalinie to jest prawie 90 mln zł. Tyle kosztują dzisiaj aquaparki- powiedział Prezydent Rafał Zając na dzisiejszej konferencji prasowej. Wraz z nowym Prezesem OSiR Stargard Sp. z o.o. zapowiedział, że w pierwszym kwartale 2018 roku zostanie ogłoszony kolejny, czwarty już przetarg na modernizację pływalni przy ul. Szczecińskiej 35. W drugim kwartale 2018 roku planuje się wyłonić wykonawcę, a od 1 kwietnia 2018 roku pływalnia miałaby być zamknięta dla mieszkańców. 

Trzy przetargi zakończyły się fiaskiem

Małgorzata Wójcik-Bąk, Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Stargardzie informuje, że proces wyłonienia przez OSiR Stargard Sp. z o.o. wykonawcy robót budowlanych inwestycji "Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie" przebiegał dotychczas w toku trzech postępować przetargowych. Pierwsze postępowanie, które przedłużało się ze względu na błędy w dokumentacji projektowej, zostało unieważnione ze względu na brak ofert. 

W drugim postępowaniu powodem przesunięcia terminu otwarcia było uzupełnienie ogłoszenia oraz zmiana miejsca składania ofert na Urząd Miejski w Stargardzie. To postępowanie również zostało unieważnione, a powodem były braki formalne jedynej złożonej oferty. Wykonawca nie złożył wraz z ofertą wymaganego załącznika, jakim był kosztorys ofertowy. 

W trzecim postępowaniu przetargowym ofertę złożyła ponownie jedna firma, ta sama, która złożyła ofertę w drugim postępowaniu. Złożona oferta była jednak o ok. 3,5 mln zł wyższa od pierwotnej i o ok. 4 mln zł przekraczała budżet, jaki OSiR Stargard Sp. z o.o. przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

- Szacując koszty inwestycji Spółka OSiR Stargard opierała się na kosztorysach ofertowych dostarczonych wraz z dokumentacją projektową przez projektanta, firmę MWM Sp. z o.o. z Gliwic. Kosztorysy były sporządzone w 2013 roku i zaktualizowane w połowie 2016 roku- mówi Małgorzata Wójcik-Bąk. - Zamawiający, czyli OSiR Stargard Sp. z o.o., dopełnił wszelkich warunków i procedur wynikających z przepisów i dotyczących istotnych warunków zamówienia. Według OSiR trudność w wyłonieniu wykonawcy polega na zaawansowanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli połączenia kompleksowej modernizacji i przebudowy obiektu zabytkowego (nadzór Konserwatora Zabytków) z nowoczesnymi technologiami basenowymi i wymaganymi dla stworzenia funkcji SPA. 

Nowy prezes szansą na przerwanie złej passy

Prezydent Stargardu Rafał Zając widzi szansę rozwiązania sytuacji w Grzegorzu Chudziku, który został nowym Prezesem OSiR po odwołaniu Beaty Radziszewskiej i Ireneusza Ziembickiego. - Jestem spokojny o Ośrodek Sportu i Rekreacji. Grzegorz Chudzik od wielu lat sprawnie zarządzał miejskimi inwestycjami, angażując potencjał świetnie do tego przygotowanej kadry Wydziału Inżyniera. Jego doświadczenie i kompetencje niewątpliwie gwarantują sprawne przeprowadzenie największych sportowych inwestycji w Stargardzie, czekających na natychmiastową realizację. To przecież nie tylko modernizacja pływalni, ale też zadania inwestycyjne na obydwu miejskich stadionach. Decyzja Rady Nadzorczej ma moja pełną akceptację- powiedział Prezydent Rafał Zając. 

[mm]
txt

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages