>> Kto wybierze nowego dyrektora szpitala? - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

niedziela, 3 grudnia 2017

>> Kto wybierze nowego dyrektora szpitala?

Zarząd Powiatu Stargardzkiego powołał komisję konkursową, która wybierze nowego dyrektora szpitala w Stargardzie. Kto w niej zasiądzie?


           
We wrześniu Paweł Bakun zrezygnował z pełnienia funkcji dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie. Nie ukrywał, że głównym powodem tej decyzji była utrudniona współpraca z władzami Starostwa. Wcześniej Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozwiązaniu z nim kontraktu. W związku z wypowiedzeniem zaszła konieczność uruchomienia procedury zmierzającej do wyboru nowego kierownika Zakładu.
           
Zgodnie z przepisami w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko kierownika. Konkurs ten ogłasza podmiot tworzący, czyli Starostwo Powiatowe. Przeprowadza go komisja konkursowa, w której skład wchodzą od trzech do sześciu przedstawicieli podmiotu tworzącego, posiadających wykształcenie wyższe, w tym przynajmniej jeden lekarz oraz przedstawiciel rady społecznej podmiotu leczniczego.


Zarząd Powiatu Stargardzkiego powołał komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie. W jej skład weszli: Łukasz Wilkosz (przewodniczący)- Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli w Starostwie Powiatowym, Tadeusz Ler- Sekretarz Powiatu Stargardzkiego, Roman Janił- koordynator, radca prawny w Starostwie Powiatowym, Agnieszka Zielińska- Ząbek- Dyrektor Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu, Beata Gajewska- Zastępca Dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego, Tomasz Szczerba- lekarz oraz Marek Stankiewicz- Prezes PCK w Stargardzie.

[mm]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages