>> Wojewoda powołuje dyrektorów, a Marszałek zgłasza sprawę do sądu - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

piątek, 10 listopada 2017

>> Wojewoda powołuje dyrektorów, a Marszałek zgłasza sprawę do sądu

Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski stwierdził rażące naruszenie prawa w części postanowień uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie powołania Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.Zgodnie z wnioskiem Wojewody, Zarząd Województwa powołał zaproponowanych kandydatów na stanowisko prezesa i zastępcy prezesa WFOŚiGW – Radosława Grzegorczyka i Pawła Mirowskiego związanego z PiS. W opinii Wojewody Zachodniopomorskiego zaproponowani kandydaci są osobami fachowymi, z należytą wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do pełnienia zaproponowanych funkcji. Obie osoby zostały powołane na stanowiska uchwałą Zarządu, jednak ta sama uchwała określała, że nastąpi to dopiero „z dniem 30 listopada 2018 roku”. Wydane w dniu dzisiejszym rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody uchyla uchwałę Zarządu Województwa właśnie w zakresie tej daty.

„Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego powołując nowy skład Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (dopiero) z dniem 30 listopada 2018 r.,  a tym samym „odsuwając” o ponad rok w czasie skutek, jakim jest rozpoczęcie pełnienia przez określone w uchwale osoby funkcji członków Zarządu Funduszu dokonał jedynie pozornej zmiany składu tego organu, a nie faktycznej, naruszając tym samym w sposób istotny dyspozycję art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.” – czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody.

- Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego określając dzień, w którym ma nastąpić powołanie prezesa i wiceprezesa WFOŚiGW w Szczecinie wykroczył poza upoważnienie przyznane mu znowelizowaną ustawą Prawo ochrony środowiska.  – mówi wojewoda Krzysztof Kozłowski - Wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że samorząd województwa upoważniony jest jedynie do powołania, w ciągu 7 dni od dnia złożenia przez wojewodę stosownego wniosku, władz funduszu. W żadnym razie prawodawca nie upoważnił zarządu województwa do określania innego terminu, w którym to powołanie ma nastąpić.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie - w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 82a ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, stwierdzenie przez wojewodę nieważności uchwały samorządu województwa wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności (czyli w tym wypadku – w zakresie daty). Oznacza to, że nowo powołani prezesi rozpoczynają swoją pracę po doręczeniu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody, czyli od 9 listopada.

Rozstrzygnięcie wojewody będzie zaskarżone do WSA
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie posiada pełnię praw do wykonywania swoich obowiązków. To opinia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, który rozstrzygnięcie Wojewody Zachodniopomorskiego zaskarży do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego stoi na stanowisku, że nowelizacja Prawa ochrony środowiska jest niezgodna z konstytucją, o czym w przyszłości powinien rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny, który dziś został sparaliżowany i upolityczniony. Zarząd Województwa ma przekonanie, że decyzje nowego Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie będą uznane za nie ważne. 

Wojewoda Zachodniopomorski w swoim komunikacie zawarł informację, iż nowo powołani prezesi WFOŚiGW w Szczecinie rozpoczynają pracę po doręczeniu jego rozstrzygnięcia nadzorczego tj. w dniu 9 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zdecydowanie nie podziela argumentacji Wojewody Zachodniopomorskiego, albowiem nie znajduje ona umocowania prawnego. Z tego względu Zarząd Województwa zamierza skorzystać z przysługującego mu uprawnienia do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

[źródło: Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego]

2 komentarze:

  1. Czy to znaczy, że w WFOŚiGW jest teraz dwuwładza?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Nie ma dwuwładzy, poprzedni dyrektorzy zostali odwołani.

      Usuń

Post Bottom Ad

Pages