>> W walce z uzależnieniem - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

niedziela, 5 listopada 2017

>> W walce z uzależnieniem

Radna Rady Miejskiej Mariola Łada-Siwiec zwróciła uwagę na dużą liczbę mieszkańców Stargardu, którzy są uzależnieni od gier hazardowych. Jacek Fabisiak z Urzędu Miasta zapewnia, że wkrótce się to zmieni.


            
Radna Mariola Łada-Siwiec zwróciła się do Prezydenta Miasta z prośbą, aby w salonach gier pojawiły się napisy dużymi, czerwonymi literami- "Uwaga uzależnia". - Problemy salonów gier są nam znane, jest ich coraz więcej i coraz więcej osób z nich korzysta- tłumaczy radna. Mieszkańcy skarżą się na kluby, w których funkcjonują gry na automatach. Mówią, że ten problem narasta, ponieważ to jest jak ze sklepami z dopalaczami. Likwiduje się je do południa, a po południu są już z powrotem. Często lokowane są w pobliżu sklepów z alkoholami. Za dnia nie rzucają się w oczy, ale po zmierzchu rozświetlają je pulsujące, bijące po oczach neony wzywające graczy. Pocieszające jest tylko to, że jeżeli komuś kończy się koncesja, to jej nie dostanie, bo tylko kasyna mogą prowadzić gry hazardowe.
            
Jacek Fabisiak, doradca Prezydenta Miasta informuje, że z dniem 1 kwietnia 2017 roku weszła w życie ustawa "o zmianie ustawy o grach hazardowych i niektórych innych ustaw". Podstawowym celem niniejszej ustawy jest zmniejszenie skali występowania tzw. szarej strefy w zakresie gier na automatach do gier oraz gier w internecie. Ustawa wprowadza radykalne zmiany w kilku obszarach, m.in. wprowadza, co szczególnie istotne w tej sprawie, monopol państwa na urządzanie gier na automatach poza kasynami gier. Monopol ten realizowany jest w ramach gier na automatach, które zdefiniowano jako wydzielone miejsca, w których prowadzi się gry na automatach na podstawie zatwierdzonego regulaminu. Działalność prowadzona przez podmiot wykonujący monopol państwa, w tym przypadku spółkę Totalizator Sportowy Sp. z o.o. objęta jest ograniczeniami, dotyczącymi lokalizacji salonów gier oraz zasad urządzania tego rodzaju gier.
            
W celu zapewnienia ochrony uczestników gry przed negatywnymi skutkami hazardu Ustawodawca nakłada również na podmiot wykonujący monopol państwa szereg obowiązków związanych ze stosowaniem polityki odpowiedzialnej gry. Tak więc akt prawny w randze ustawy w sposób znaczący określił ramy prawne obowiązujące na terytorium RP. Jednocześnie państwo obejmując monopol w tej materii, ścisły nadzór i kontrolę realizowane przez instytucje i służby państwa oraz przeciwdziałając zagrożeniom wynikającym z hazardu wychodzi naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu. Jacek Fabisiak mówi również, że obecnie ewentualnie funkcjonujące jeszcze punkty, w których znajdują się jeszcze automaty do gry mogą działać na podstawie ważnych zezwoleń i zatwierdzonych regulaminów wyłącznie do czasu wygaśnięcia umowy, w przypadku gdy zawarto ją przed wejściem w życie przedmiotowej ustawy. Po tym czasie automaty do gry mogą być legalnie użytkowane wyłącznie w kasynach gry bądź w salonach gry organizowane przez przedstawiciela wykonującego monopol państwa. Również liczba salonów do gry jak i samych automatów jest ściśle określona w ustawie. W salonie gry może znajdować się od 3 do 50 automatów do gry, a 1 automat przypada na każdy 1 tysiąc mieszkańców powiatu.

            
- Pragnę zapewnić, iż pomimo przedstawionego stanu prawnego, który w moim przekonaniu od czasu wejścia w życie zmian do ustawy, w sposób znaczący w przedmiotowej materii wpłynie na zmniejszenie skali uzasadnionych przecież obaw, władze miasta będą w dalszym ciągu podejmować szereg przedsięwzięć zarówno uświadamiających problem jak i profilaktycznych w porozumieniu i we współpracy z wyspecjalizowanymi służbami i instytucjami, wyrażając nieustanną otwartość w celu ciągłej minimalizacji tego negatywnego zjawiska w naszym mieście- mówi Jacek Fabisiak, doradca Prezydenta Stargardu. Działanie to jest konieczne, ponieważ hazard często prowadzi do wielu problemów rodzinnych i finansowych, które rzucają cień na przyszłość wielu mieszkańców miasta.

[źródło: mm/Dziennik Stargardzki]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages