>> Miasto zapomniało o parku - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

niedziela, 19 listopada 2017

>> Miasto zapomniało o parku

W sierpniu zakończyła się przebudowa jezdni i chodników ulicy Aleja Dębowa, ale mieszkańcy zwracają uwagę również na zapomniany i zaniedbany park w ich okolicy. Prezydent obiecuje, że park zostanie odnowiony, ale nie wiadomo jeszcze kiedy.
           

Sprawę poruszył radny Rady Miejskiej Zdzisław Wilk. Mówi on, że przy ul. Aleja Dębowa znajduje się teren zieleni parkowej. Teren ten jest porośnięty wysoką trawą i zakrzaczeniami oraz licznym historycznym drzewostanem, a wśród drzew znajduje się mnóstwo opakowań po trunkach i sprzęt AGD. - Proszę o wydanie stosownej decyzji w celu uprzątnięcia opakowań i wycinkę chaszczy oraz krzewów, bo jest to teren o znaczeniu historycznym i jest często uczęszczany przez mieszkańców naszego miasta- zwrócił się do Prezydenta radny Zdzisław Wilk.        
enter
           
Rafał Zając, Prezydent Stargardu informuje, że w związku z nabyciem przez Gminę Miasto Stargard przedmiotowej nieruchomości, w listopadzie 2015 roku Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie dokonał szczegółowych oględzin obiektu. W wyniku przeglądu stwierdzono, że teren, określony w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zieleni parkowej, jest mocno zanieczyszczony oraz o słabej dostępności, co jest wynikiem wieloletniego zaniedbania poprzedniego właściciela. W związku z tym, aby doprowadzić ten obiekt do stanu, jakim charakteryzują się miejskie tereny zieleni parkowej, należy zaplanować i przeprowadzić szereg zaawansowanych i kosztownych prac. Pomimo wstępnego uporządkowania w grudniu 2015 roku, teren nadal jest mocno zagruzowany i zanieczyszczony. Drzewostan również wymaga kompleksowej pielęgnacji. - Podjęcie decyzji o przystąpieniu do prac porządkowych i pielęgnacyjnych na terenie przejętego parku wiąże się także z koniecznością uzyskania uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zaplanowania prac archeologicznych oraz ustalenia założeń funkcjonalno-użytkowych dla nowego zagospodarowania- mówi Rafał Zając.

Według wstępnych szacunków, uporządkowanie terenu i istniejącego starodrzewu, które pozwoliłoby na wjazd sprzętu i oczyszczenie terenu z zalegających odpadów, gruzu itp., wymaga zabezpieczenia w budżecie miasta środków w wysokości około 120 000 zł. Dopiero po tak przeprowadzonym porządkowaniu terenu możliwe będzie zaprojektowanie i urządzenie na tym terenie zieleni parkowej. W zależności od oczekiwanego standardu, szacowany koszt urządzenia parku może wynieść od 200 000 zł do kilkuset tysięcy złotych.


           
- W tym roku w budżecie miasta nie zabezpieczono środków finansowych, które umożliwiłyby przeprowadzenie prac w wymaganym zakresie, nawet w wielkości szacowanej dla prac przygotowawczych- mówi Prezydent Stargardu. Obecnie Miasto skoncentrowało się na przygotowaniu projektów zagospodarowania parków już istniejących, intensywnie użytkowanych przez mieszkańców. W szczególności, w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisano zadania dotyczące rewitalizacji stargardzkich plant. W 2018 roku zrewitalizowany ma być park Popiela, park Jagielloński i zieleń w części parku Chrobrego, natomiast w kolejnych latach park Zamkowy i część parku Bolesława Chrobrego oraz dodatkowo park 3 Maja, park Stefana Batorego, park Panorama oraz park przy ul. Lotników. - W związku z tym urządzenie zieleni przy Alei Dębowej możliwe będzie dopiero po zrealizowaniu wymienionych wyżej, zaawansowanych już zadań oraz po przygotowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej, a w szczególności po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych- mówi Rafał Zając.


Wygląda więc na to, że mieszkańcy okolic ulicy Aleja Dębowa będą jeszcze musieli długo poczekać, by móc pospacerować w parku niedaleko swoich domów. 

[źródło: mm/Dziennik Stargardzki]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages