>> Docieplą przedszkole, szkołę i przychodnię - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

wtorek, 3 października 2017

>> Docieplą przedszkole, szkołę i przychodnię

Przychodnia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, Szkoła Podstawowa nr 3 i Przedszkole miejskie nr 6 to obiekty w Stargardzie, które przejdą gruntowną modernizację energetyczną. Warte ponad 5 mln zł. umowy na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 podpisał 3 października 2017 r. w Stargardzie marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Objęte inwestycjami budynki będą znacznie tańsze i łatwiejsze w utrzymaniu, a co równie ważne zapewnią większy komfort uczniom, przedszkolakom i pacjentom. Dzięki środkom z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego te inwestycje w końcu ruszą. – powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Pierwsza z podpisanych w Stargardzie umów to „Modernizacja energetyczna obiektów edukacyjnych”. Projekt Gminy Miasto Stargard obejmie m.in. SP 3 w Stargardzie, która będzie miała docieploną szkolną przybudówkę, a także ocieplony i uszczelniony dach budynku głównego szkoły. Wymienione zostaną w nim także instalacja elektryczna, oświetleniowa, centralnego ogrzewania a także stolarka okienna i drzwiowa. Ulepszony zostanie także system wentylacji oraz zamontowane będą panele fotowoltaiczne na dachach budynków. W ramach tej umowy ocieplone zostanie także Przedszkole Miejskie nr 6, którego budynek będzie miał zmodernizowane oświetlenie i instalację elektryczną. Inwestycje będą realizowane w ramach Działania 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020. Całkowita wartość zadań to 4,1 mln zł, z czego 3,5 mln zł wsparcia pochodzi z RPO WZ 2014-2020. Finał prac wyznaczono na 31 grudnia 2018 r.
Szkoła Podstawowa nr 3

Przychodnia WOMP
Druga z podpisanych umów dotyczy inwestycji energooszczędnych w budynku Przychodni nr 4 przy ul. Adama Mickiewicza 18 w Stargardzie należącej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie. W projekcie przewidziano docieplenie ścian zewnętrznych, dachu, stropu, usprawnienie instalacji grzewczej i wentylacji, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę oświetlenia oraz montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,5 kW. Projekt będzie realizowany w ramach Działania 2.5 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020. Wartość całkowita inwestycji to 4 mln zł, a dofinansowanie ze środków RPO WZ 2014-2020 wyniesie 1,5 mln zł. Prace powinny się zakończyć w czerwcu 2018 r.
[źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages