>> Powiat będzie współpracował z WORD Szczecin - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

czwartek, 14 września 2017

>> Powiat będzie współpracował z WORD Szczecin

Powiat Stargardzki podejmie współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Szczecinie. Będzie ona miała na celu wsparcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podejmowanych przez Powiatową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Stargardzie.           
Zgodnie z wytyczonymi kierunkami działań, zapisanymi w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaplanowała na 2017 rok zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego (pieszych i rowerzystów) wraz z zakupem stroju maskotki- Policjanta Ruchu Drogowego, wspierającym te działania. Środki niezbędne na przeprowadzenie zaplanowanych zadań oszacowano na kwotę 20 000 złotych. Rada nawiązując współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Szczecinie może uzyskać wsparcie w wysokości do 10 000 zł.
           

Obie instytucje wyraziły wolę współpracy w zakresie kształtowania w społeczeństwie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, postaw i umiejętności przydatnych w bezpiecznym poruszaniu się po drogach oraz inicjowania i organizowania przedsięwzięć wychowawczych i edukacyjnych dających możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w sferach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. WORD i PRBRD będą również upowszechniały zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz popularyzowały pozytywny wizerunek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie. Środki przeznaczone na zadania współorganizowane przez WORD wykorzystane zostaną na działania edukacyjne na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego, m.in. "Bezpieczna droga do szkoły", "Załóż odblask, świeć przykładem" czy "Rowerowy Zlot Gwieździsty", które będą skierowane do dzieci, rodziców oraz seniorów poprzez zakup elementów odblaskowych, materiałów dydaktycznych i nagród oraz zakup stroju maskotki- Policjanta Ruchu Drogowego wraz z akcesoriami, która wspomagałaby wymienione działania edukacyjne. Miejmy nadzieję, że współpraca obu instytucji okaże się owocna i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w naszej okolicy.

[mm/Dziennik Stargardzki]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages