>> Bezpieczniejsze drogi krajowe w regionie - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

niedziela, 17 września 2017

>> Bezpieczniejsze drogi krajowe w regionie

30 zadań drogowych znalazło się na liście projektów realizowanych w województwie zachodniopomorskim z Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Pięć z nich znajduje się w naszym powiecie. Nie będą to wielkie inwestycje, ale zmiany są niezbędne.Program Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, a w szczególności pieszych. - W naszym województwie 23 zadania będą realizowane w roku 2017, a 7 w roku 2018. W ramach programu na drogach krajowych będzie wybudowanych 30 zatok autobusowych, 12,5 km ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, 8 km chodników oraz przebudowane zostaną 4 skrzyżowania- mówi wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski. 

W powiecie stargardzkim w czerwcu rozpoczęto prace przy budowie 2 zatok autobusowych w pobliżu miejscowości Gogolewo na drodze krajowej nr 20. Termin zakończenia planowany jest na listopad. W czerwcu rozpoczęto również budowę w miejscowości Kiczarowo (DK 20). Wybudowane tam będą dwie zatoki autobusowe wraz z ciągiem pieszym o długości około 300 m. Termin realizacji inwestycji to wrzesień 2017 roku. Na lipiec planowane jest rozpoczęcie robót nad korektą geometrii skrzyżowania DK20 z drogą powiatową w miejscowości Dzwonowo. Na realizację tego zadania wybrano już wykonawcę. Za 113 741,97 zł zrealizuje je firma PRD Nowogard S.A. Natomiast na styczeń 2018 roku planowane jest rozpoczęcie prac nad przebudową skrzyżowań ulic Bydgoskiej i Curie-Skłodowskiej oraz Gdyńska i Szosa Maszewska na DK20 w Stargardzie.
           
Program finansowany jest z Krajowego Funduszu Drogowego w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 roku oraz w ramach corocznych programów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przy wyborze miejsc niebezpiecznych brano pod uwagę m.in. wyniki badań stanu nawierzchni, panujący na drodze ruch z uwzględnieniem pojazdów ciężarowych, wskaźnik wypadkowości oraz ocenę efektywności ekonomicznej. 

- Wiele mówimy na temat wielkich inwestycji drogowych, autostrad i dróg ekspresowych. Gdzieś ginie nam to, co też jest niezbędne, czyli bezpieczne drogi i to te, które już istnieją- mówi Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa. - Remonty te będą zabezpieczały pieszych, ale i kierowców. W poprawę stanu dróg, infrastruktury drogowej, a co za tym idzie w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, warto inwestować każde pieniądze. Odchodzimy od poprzednich metod związanych z nakładaniem na kierowców kontyngentów mandatowych- dodaje minister. Minister tłumaczy również, że miejsca niebezpieczne zostały wytypowane przez GDDKiA. - Ale też uwzględniono wnioski samorządów i lokalnych społeczności. Chodzi o to, by czasem zbudować chodnik lub przebudować drogę wcześniej, zanim dojdzie do tragedii. Przede wszystkim musimy skupić się na tym, że dziś jakość dróg budowanych przez samorządy jest niska pod względem technicznym. Jeśli wydamy tak duże kwoty na ten cel, to musimy zadbać, by te drogi spełniały wymagania techniczne i żebyśmy za 2-3 lata nie zastanawiali się nad remontowaniem tych tras- mówi Andrzej Adamczyk.

           
Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych to dobry pomysł na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, którzy na co dzień zmuszeni są poruszać się przy drogach krajowych. Mimo że wsparcie finansowe jest niewielkie, to pozwoli chociaż w małym stopniu poprawić jakość dróg, które już dawno powinny spełniać wysokie standardy.

[mm/Dziennik Stargardzki]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages