>> Stalin ciągle obecny w mieście - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

poniedziałek, 7 sierpnia 2017

>> Stalin ciągle obecny w mieście

Na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym przy ul. Reymonta nadal znajduje się jedna z ostatnich płaskorzeźb z wizerunkiem Józefa Stalina w Polsce. Radny Krzysztof Dybowski proponuje, by ją usunąć lub zasłonić.

fot. Elżbieta i Krzysztof Dybowscy 
           
Radny Krzysztof Dybowski przypomina, że Cmentarz Wojenny w Stargardzie znajdujący się przy ul. Reymonta został założony w 1914 roku. Obecnie spoczywa na nim 5004 jeńców polskich, rosyjskich, sowieckich, francuskich, jugosłowiańskich, włoskich, marokańskich, angielskich, belgijskich, serbskich, rumuńskich i portugalskich. Usytuowanych jest tam wiele pomników ku czci pochowanych żołnierzy. Na terenie cmentarza znajduje się również płaskorzeźba z podobizną Józefa Stalina oraz Włodzimierza Lenina. Z informacji prasowych wynika, że jest to ostatnia lub jedna z ostatnich podobizn Józefa Stalina dostępnych publicznie. Krzysztof Dybowski przypomniał również, że 5 marca 1940 roku Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) podjęło uchwałę o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych przebywających w sowieckich obozach. W wyniku tej decyzji zamordowanych zostało około 22 000 obywateli polskich. Osobiście za tą decyzję był odpowiedzialny Józef Stalin. W związku z tym radny Rady Miejskiej Krzysztof Dybowski w interpelacji skierowanej do Prezydenta Miasta Stargard złożył propozycję usunięcia podobizny Stalina z płaskorzeźby mauzoleum żołnierzy sowieckich, jej skutecznego zasłonięcia lub umieszczenia wielojęzycznej tablicy informacyjnej o zbrodniczej przeszłości Józefa Stalina i o powodach znajdowania się w tym miejscu jego podobizny.
           
Dr hab. Marcin Majewski, Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie informuje, że wizerunki Włodzimierza Lenina i Józefa Stalina na pomniku usytuowanym na terenie Międzynarodowego Cmentarza Wojennego przy ul. Władysława Reymonta w Stargardzie znajdują się na płaskorzeźbie wchodzącej w skład Mauzoleum wybudowanego w 1945 roku na polecenie Armii Czerwonej. Płaskorzeźba została przeniesiona w 1996 roku wraz z symbolicznymi nagrobkami żołnierzy Armii Czerwonej na Cmentarz Wojenny. Nagrobki były symboliczne, ponieważ w trakcie ekshumacji odnaleziono szczątki ludzkie tylko w jednym grobie. - Cmentarze wojenne objęte są szczególną ochroną Państwa, a zarząd nad nimi sprawuje właściwy wojewoda. W związku z powyższym spośród trzech zaproponowanych rozwiązań proponujemy umieszczenie na cmentarzu wielojęzycznej tablicy wyjaśniającej kontekst historyczny. Wydaje się zasadne, by tablica ta została umieszczona tam w momencie planowanego przeniesienia pozostałych fragmentów Mauzoleum, tj. elementów Kolumny z Placu Wolności- mówi Marcin Majewski. Pomysł ten poparła również Ewa Sowa, Zastępca Prezydenta Stargardu. - Po zasięgnięciu opinii Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie przychylam się do umieszczenia tablicy informacyjnej dotyczącej kontekstu historycznego pomnika- poinformowała Ewa Sowa.
           

Choć wiele symboli komunizmu znika z ulic polskich miast w efekcie działania ustawy antykomunizacyjnej, to nie są one niszczone, a trafiają w miejsca pamięci historycznej. O historii nie da się zapomnieć, a nawet trzeba o niej pamiętać, więc niszczenie ich nie byłoby dobrym rozwiązaniem. W przypadku płaskorzeźby ze Stargardu turyści lub mieszkańcy odwiedzający Międzynarodowy Cmentarz Wojenny przy ul. Reymonta, nie znając dogłębnie zaszłości historycznych naszego kraju mogliby stwierdzić, że jest ona symbolem kultu wodza. Dlatego tablica informacyjna o zbrodniczej działalności przywódcy Związku Radzieckiego da jasny obraz powodu obecności płaskorzeźby w tym miejscu oraz poszerzy świadomość historyczną odwiedzających cmentarz osób. 

[mm/Dziennik Stargardzki]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages