>> Mieszkańcy coraz częściej protestują - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

poniedziałek, 14 sierpnia 2017

>> Mieszkańcy coraz częściej protestują

Tylko w lipcu przeprowadzonych zostało w Stargardzie 7 zgromadzeń i manifestacji. W całym roku było już ich 14. W analogicznym okresie ubiegłego roku mieszkańcy występowali publicznie zaledwie 8 razy. 

fot. Tadeusz Surma

Zamiar zorganizowania w Stargardzie protestu ulicznego, pikiety, manifestacji, zgromadzenia,, zbiorowego przemarszu należy zgłaszać w Wydziale Spraw Obywatelskich w Ratuszu przy Rynku Staromiejskim 1. Wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne w kartach usług świadczonych mieszkańcom w formie elektronicznej.

W ostatnim czasie ilość zgromadzeń i manifestacji zwiększyła się. Ostatnie dotyczyło obchodów związanych z wybuchem Powstania Warszawskiego. W rekordowym pod względem ilości ulicznych manifestacji lipcu stargardzianie występowali aż pięciokrotnie w obronie sądów powszechnych.  Szczegóły wszystkich zgłoszonych urzędowo zgromadzeń, również archiwalne, publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Złożenie wniosku o zgromadzenie nie wiąże się z żadnymi opłatami. Organizator zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.  

- Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia zgłasza się na podstawie ustawy Prawo o zgromadzeniach. Jeżeli planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym i zmiany w jego organizacji, wówczas organizator zgromadzenia nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie - wyjaśnia dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Jarosław Hajduk.


Ustawa dopuszcza także zgromadzenie spontaniczne. Jednak uczestnicy takiej manifestacji nie mają prawa zakłócać przebiegu innego zgromadzenia organizowanego w trybie normalnym lub uproszczonym. - Zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane przez funkcjonariuszy Policji, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, a jego przebieg powoduje poważne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego i drogowego lub narusza przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne – dodaje Jarosław Hajduk.

[źródło: Urząd Miejski w Stargardzie]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages