>> Powiat podsumował akcję "Zima" - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

niedziela, 16 lipca 2017

>> Powiat podsumował akcję "Zima"

Za oknami lato, a Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie przedstawił podsumowanie sezonu zimowego 2016/2017 na drogach regionu. Tegoroczna zima była łagodna i nie spowodowała większych wydatków na utrzymanie dróg, niż w zeszłym roku.

fot.Transmasz

Na realizację zadania zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych wydał w okresie od listopada 2016 do marca 2017 roku kwotę w wysokości 598 120,53 zł. Podobna kwota wydatkowana była w ubiegłym sezonie zimowym. Zgodnie z porozumieniami pomiędzy ZDP, a samorządami gminnymi, na zimowe utrzymanie ulic powiatowych w miastach Dobrzany i Ińsko, przekazano środki finansowe w wysokości 40 643,50 zł. Na podstawie porozumienia z Prezydentem Stargardu na zimowe utrzymanie ulic powiatowych w Stargardzie przekazano kwotę w wysokości 108 877,67 zł, a na utrzymanie zimowe dróg pozamiejskich wydano kwotę 488 599,36 zł.

Ryszard Hadryś z Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie informuje, że w sezonie zimowym 2016/2017 sytuacje pogodowe z niekorzystnymi warunkami na drogach, podobnie do okresu ubiegłego, były krótkotrwałe. Jednak w ciągu 12 dni stycznia, z uwagi na występujące na naszym terenie ujemne temperatury, opady śniegu i pojawiające się zjawisko gołoledzi, sprzęt do odśnieżania i likwidacji śliskości wyjeżdżał w zależności od obrębu od 12 do 14 razy. W tym okresie nie było potrzeby używania ciężkiego sprzętu, np. koparko-ładowarek, równiarek itp. Przejezdność na drogach powiatowych zapewniali wykonawcy, z którymi ZDP zawarł umowy w zakresie utrzymania zimowego. 

W sezonie 2016/2017 odśnieżano i zwalczano śliskości na odcinkach dróg o łącznej długości 2549 km. Ponadto, pracownicy obwodu drogowego w Chociwlu doraźnie likwidowali śliskość na drogach lokalnych zużywając 136 ton mieszkanki solno-piaskowej. W styczniu 2017 roku sprzęt był w użyciu w ciągu 14 dni, w tym czasie odśnieżano 1056 km i usuwano śliskość na 1492 km dróg. Na terenie miasta w sezonie zimowym 2016/2017 sprzęt był w użyciu 21 razy, w tym czasie zlikwidowano skutki zimy na długości 120 km. Oczyszczanie nawierzchni chodników ze śniegu oraz likwidacja śliskości wykonywane było przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Stargard. - Przyjęty sposób prowadzenia prac zimowego utrzymania na drogach i ulicach powiatowych zapewnił utrzymanie bezpiecznych warunków poruszania się po drogach, zabezpieczono w założonych standardach utrzymanie dróg oraz możliwość dojazdu do wszystkich miejscowości, położonych w zasięgu zarządzanych dróg- mówi Ryszard Hadryś.


W powiecie stargardzkim, na ogólny stan ewidencyjny 593 km dróg, stałym zimowym utrzymaniem objęto 338 km dróg zamiejskich oraz 11 km ulic w miastach, z wyłączeniem ulic powiatowych w Stargardzie. Pozostałe drogi pozamiejskie zabezpieczane były doraźnie adekwatnie do zaistniałej sytuacji, na podstawie indywidualnych decyzji Zarządu Dróg Powiatowych. Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Stargard w sezonie zimowym 2016/2017 utrzymywano 40 km ulic powiatowych. Drogi zamiejskie utrzymywane były w standardzie 3 i 5, za wyjątkiem dróg 1704 Z od skrzyżowania w Lipniku do granic miasta, drogi powiatowej nr 1709 Z od ulicy Piłsudskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 142 za Sownem, drogi nr 1754Z Chociwel-Ińsko oraz ulic w miastach, które utrzymywane były w standardzie 2. 

Sieć dróg objętych zimowym utrzymaniem podzielono na trzy kolejności zabezpieczenia przejezdności. W pierwszej kolejności objęto drogi o szczególnym znaczeniu dla komunikacji publicznej oraz połączenia z siedzibami miast i gmin. Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie informuje, że zabezpieczenie przejezdności na wszystkich przyjętych trasach wykonywane było w czasie od 4 do 5 godzin po ustaniu opadów tak, aby można było zapewnić odpowiednie i bezpieczne warunki komunikacji przed rozpoczęciem porannego szczytu. Technologia zapewnienia przejezdności polegała na likwidacji gołoledzi w miejscach niebezpiecznych, takich jak łuki, skrzyżowania i większe spadki podłużne. Pogotowie sprzętowe do zimowego utrzymania pełnili wykonawcy usług całodobowo, łącznie z dniami wolnymi od pracy. Dla nadzoru wprowadzono system tzw. dyżurów domowych, w oparciu o zatwierdzony harmonogram. Wykonawcy wyposażeni byli w urządzenia do nawigacji GPS, telefony komórkowe, pozwalające na stały kontakt oraz przekazywanie informacji i dyspozycji. Pozwoliło to na dobre zorganizowanie zimowych prac na drogach, które zaowocowało bezpiecznym poruszaniem się po nich podróżujących mieszkańców. W minionym sezonie zimowym warunki atmosferyczne nie były uciążliwe, ale przygotowanie służb pozwala mieć nadzieję, że będą gotowe również do cięższych prac w następnych latach.

[mm]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages