>> Co z drzewami na Alei Żołnierza? - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

wtorek, 25 lipca 2017

>> Co z drzewami na Alei Żołnierza?

Tematem poniedziałkowego posiedzenia Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Stargardzie była przebudowa Alei Żołnierza, a dokładnie kwestia wycięcia czterech drzew uznanych za kolizyjne. Przedstawiciele miasta i powiatu wspólnie wypracowali rozwiązanie.

Modernizacja Alei Żołnierza to potężna inwestycja, która ma znacząco wpłynąć na wygląd, komfort jazdy oraz bezpieczeństwo w tej części miasta. Na etapie koncepcyjnym odbyło się otwarte spotkanie dla mieszkańców, którzy mogli wypowiedzieć się na temat planowanych zmian. Wybrano wariant zakładający przebudowę drogi przy jednoczesnym usunięciu istniejących drzew i nasadzeniu nowych. W wyniku późniejszych sprzeciwów części mieszkańców Alei Żołnierza wobec takiego rozwiązania, samorząd miejski rozważył inne możliwości. 
Na jego zlecenie zewnętrzna firma sprawdziła stan drzewostanu przy ulicy. Spośród 100 drzew, 37 uznano za cenne, w tym 10 szczególnie. 4 drzewa pozostawiono do dalszej analizy. I to właśnie one były przedmiotem poniedziałkowego posiedzenia PRBRD. Jak zaznaczyła przewodnicząca rady Irena Agata Łucka, ta kwestia jest dla Powiatu Stargardzkiego niezwykle ważna, ponieważ będzie on partycypował w kosztach inwestycji. W budżecie samorządu zabezpieczono na ten cel 1 200 000 zł.  
Członkowie Rady wspólnie z przedstawicielami Wydziału Inżynierii Urzędu Miejskiego przeanalizowali stan czterech spornych pod względem bezpieczeństwa drzew i ostatecznie zdecydowali, że nie zostaną one wycięte. Zamiast tego wprowadzone zostaną inne rozwiązania, które wzmocnią bezpieczeństwo, jak montaż luster i doświetlenie przejść dla pieszych. 
[źródło: Starostwo Powiatowe w Stargardzie]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages