>> Rekordowa liczba przedszkolaków - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

sobota, 3 czerwca 2017

>> Rekordowa liczba przedszkolaków

O 210 miejsc więcej będzie w stargardzkich przedszkolach publicznych w roku szkolnym 2017/2018. Mimo to, nie wszystkie dzieci zostały przyjęte. Jednym z powodów było wprowadzenie od 1 września 2016 r. nowego rocznika do wychowania przedszkolnego, co spowodowało, iż zwiększyła się liczba dzieci mających prawo do przedszkola.

fot. Tadeusz Surma

Nabór do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca. Na rok szkolny 2017/2018 przedszkola miejskie dysponowały 152 wolnymi miejscami. Łącznie wpłynęło natomiast 505 wniosków. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców Miasto od 1 września br. uruchomi dodatkowe 210 miejsc w obecnym budynku Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 4. Łącznie miejskie placówki dysponują 1190 miejscami.

Po raz pierwszy do przedszkola zostało przyjętych 236 maluchów. Miejsca w przedszkolu publicznym nie dostało 121. Rodzice mogą zapisywać w tym przypadku dzieci do przedszkoli niepublicznych. W Stargardzie jest ich 13 i dysponują łącznie 930 miejscami. Każde miejsce jest dofinansowywane przez Miasto kwotą 493, 85 zł.


Już w przyszłym roku, na osiedlu Pyrzyckim otwarte zostanie nowe przedszkole miejskie. Czy dzięki temu rozwiązane zostaną problemy z dostaniem się do przedszkola publicznego? Zdaniem dyrektora Wydziału Edukacji UM w Stargardzie Bronisława Stefanowicza: - Prawdopodobnie nie. Podczas każdej rekrutacji na wolne miejsca wnioski składają również rodzice, których dziecko uczęszcza już do przedszkola niepublicznego – wyjaśnia dyrektor. Powodem są oczywiście opłaty.

- Do 31 sierpnia 2016 roku wychowaniem przedszkolnym objęte były dzieci w wieku 3-5 lat. Wprowadzenie nowego rocznika do wychowania przedszkolnego od 1 września 2016 r. spowodowało, iż zwiększyła się liczba dzieci mających do niego prawo, a jest ich około sześciuset.  Wprowadzone zmiany dotyczące opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, czyli 1 zł za godzinę ponad czas bezpłatnego nauczania i wychowania, a ostatnio zwolnienie z opłat dziecka sześcioletniego powodują, iż jest bardzo duże zainteresowanie przedszkolami miejskimi – wyjaśnia dyrektor Stefanowicz.  Ponieważ przedszkola miejskie mają oddziały zorganizowane w budynkach szkół podstawowych celowym jest, aby w tych oddziałach dzieci sześcioletnie mogły realizować roczne przygotowanie przedszkolne.

Przypomnijmy, że ustawa o systemie oświaty precyzuje kryteria naboru do przedszkoli publicznych. W artykule 20c ust. 1, 2 i 4 czytamy, że do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Kryteria określone przez organ prowadzący, czyli Miasto, są brane pod uwagę dopiero na końcu rekrutacji i to w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

[źródło: Urząd Miejski w Stargardzie, zdjęcia: Tadeusz Surma]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages