>> Wieżowiec ZNTK z dofinansowaniem - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

poniedziałek, 29 maja 2017

>> Wieżowiec ZNTK z dofinansowaniem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zdecydował dofinansować inwestycję termomodernizacji wieżowca przy ul. Pierwszej Brygady 35 należącego do Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego.Prezes SARL Krzysztof Kowalczyk podpisał umowę na dofinansowanie przez WFOŚiGW projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowego SARL w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35”. Dotacja została przyznana Spółce z Funduszy Europejskich w ramach działania 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla SOM Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.


Zakres projektu obejmuje m.in.: kompleksową modernizacja instalacji c.o., wymianę okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów oraz uskoku nad parterem.


Agencja ogłosiła już dwa ogłoszenia o zamówieniach publicznych związanych z tą ogromną inwestycją. Pierwsze dotyczy wyłonienia wykonawcy robót związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania. Termin składania ofert upływa 9 czerwca. Drugie zamówienie na kompleksową modernizację energetyczną budynku biurowego SARL obejmuje wyłonienie wykonawcy na roboty związane z dociepleniem elewacji i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Ostateczny termin składania ofert to 5 czerwca.

[źródło: Urząd Miejski w Stargardzie]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages