>> Tankowanie w Stargardzie będzie tańsze? - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

piątek, 12 maja 2017

>> Tankowanie w Stargardzie będzie tańsze?


Radny Krzysztof Dybowski zaproponował, by w Stargardzie powstała stacja paliw należąca do jednej ze spółek podlegających Urzędowi Miasta. Takie stacje powstają w wielu lokalizacjach w Polsce, a tankowanie na nich jest znacznie tańsze.Krzysztof Dybowski mówi, że komunalne, miejskie stacje paliw pojawiają się w coraz większej liczbie miast w naszym kraju i w paliwa oraz gaz LPG mogą zaopatrywać się na nich wszyscy mieszkańcy. Paliwo na tych stacjach jest średnio o 15 groszy tańsze niż u komercyjnych sprzedawców, a handlowanie nimi generuje dodatkowy dochód dla miejskich spółek, czyli pośrednio dla budżetu miasta. Są to stacje obsługowe lub samoobsługowe znajdujące się na terenach już istniejących baz paliwowych należących do zakładów lub spółek miejskich. Krzysztof Dybowski zwraca uwagę, że dodatkową korzyścią z takiego rozwiązania byłaby możliwość większych zakupów hurtowych paliw dla potrzeb własnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Miejskiego Zakładu Komunikacji, po jeszcze lepszej cenie, niż do tej pory. - W Stargardzie niewątpliwie są możliwości do powstania nawet niejednej miejskiej stacji paliw- dodaje.

Na pomysł tankowania mieszkańców na stacji zarządzanej przez miasto odpowiedział Jan Gumuła, Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie. Poinformował on, że MZK- samorządowy zakład budżetowy- już od 2012 roku przeprowadza postępowania przetargowe zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na sukcesywne dostawy oleju napędowego na potrzeby własne oraz spółek miejskich: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Zakładu Zagospodarowania Odpadami. Efektem takiego postępowania jest uzyskiwanie bardzo korzystnych cen zakupu oleju napędowego. Główną stacją paliw dla uczestników postępowania jest stacja znajdująca się na terenie MZK przy ul. Składowej.

Jan Gumuła mówi, że aktualnie przeszkodą dla uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi przez MZK jest fakt, że zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne oraz Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie nie może prowadzić działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi. - Niezależnie od powyższego w aktualnym stanie prawnym obrót paliwami ciekłymi nie mieści się w katalogu zadań określonych w Ustawie o finansach publicznych możliwych do realizowania w formie samorządowego zakładu budżetowego. Temat obrotu paliwami ciekłymi w stacji paliw MZK będzie mógł zaistnieć po przekształceniu Miejskiego Zakładu Komunikacji w spółkę prawa handlowego- dodaje Dyrektor MZK. Przekształcenie takie od zeszłego roku jest planowane przez miasto, ale nie ma jeszcze dokładnej daty zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie. Informacja ta z pewnością nie ucieszy kierowców, którzy nadal pozbawieni będą możliwości alternatywnego, tańszego tankowania benzyny, oleju napędowego czy gazu LPG. 

[autor: mm]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages