>> Mali przedsiębiorcy w strefie przemysłowej? - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

piątek, 26 maja 2017

>> Mali przedsiębiorcy w strefie przemysłowej?

17 hektarów atrakcyjnych działek pod inwestycje dla małych i średnich przedsiębiorców na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie - to kolejna koncepcja, nad której wdrożeniem trwają intensywne prace w Urzędzie Miejskim.Teren pod inwestycje należący do Miasta na obszarze Stargardzkiego Parku Przemysłowego (k. ul. Szczecińskiej) kurczy się z roku na rok. Władze Stargardu postanowiły w związku z tym otworzyć dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii (lotnisko).

– Zamierzamy podzielić teren 17 hektarów na mniejsze działki o powierzchni od 0,5 ha do 2 ha. To najatrakcyjniejsze i najbardziej poszukiwane przez sektor MŚP wielkości gruntów przygotowanych pod inwestycje. Jeszcze w tym roku wystąpimy o dofinansowanie w wysokości 85 procent kosztów kwalifikowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego na pełne uzbrojenie i skomunikowanie tego obszaru – mówi prezydent Rafał Zając.


Ideą projektu pn. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie” jest stworzenie warunków do prowadzenia i rozwijania działalności MŚP na terenie PPNT w Stargardzie.
- W ramach działań zaplanowaliśmy m.in. rozbudowę systemu sieci dróg wewnętrznych, budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia, budowę ścieżek rowerowych i chodników. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych to ok. 17 ha nieobjętych Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego, co daje możliwość dostosowania powierzchni i kształtu działek do zapotrzebowania potencjalnych inwestorów – mówi Sylwia Dłużewska z Biura Funduszy i Rozwoju Gospodarczego UM w Stargardzie.  

Projekt 17 ha dla MŚP na terenie PPNT to jedno z wielu działań podejmowanych dla tej grupy przedsiębiorców przez Miasto Stargard. Na naszym terenie działają na stałe dwa podmioty powołane do istnienia przez Miasto, które wspierają lokalnych przedsiębiorców, z których większość należy do mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych.  Są nimi Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego oraz Fundusz Poręczeń Kredytowych.

Do działań podejmowanych przez spółkę SARL należy m.in.:
- oferowanie atrakcyjnych lokali do prowadzenia działalności m.in. coworking w biurowcu przy ul. Pierwszej Brygady 35 (inkubacja przedsiębiorczości),
- doradzanie przedsiębiorcom w zakresie możliwych dostępnych gruntów inwestycyjnych z zasobów Gminy Miasta Stargard, ale również dostępnych do sprzedaży na lokalnym rynku wszelkich prywatnych gruntów,
- informowanie lokalnych przedsiębiorców o organizowanych przez ZUT przetargach na działki inwestycyjne zlokalizowanych w Stargardzkim Parku Przemysłowym,
- podejmowanie działań w zakresie wzajemnych kooperacji wśród lokalnych przedsiębiorców z dużymi przedsiębiorstwami zlokalizowanymi na terenie PPNT.

Natomiast druga ze spółek - Fundusz Poręczeń Kredytowych, wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez ułatwienie dostępu do kredytów bankowych, co jest szczególnie istotne w przypadku nowo powstałych firm, które nie dysponują odpowiednim majątkiem stanowiącym zabezpieczenie kredytu. Fundusz zajmuje się również udzielaniem poręczeń leasingów oraz od czerwca 2016 r. udzielaniem poręczeń wadiów przetargowych. Jest to szczególnie korzystna forma finansowania dla małych firm, która nie wymaga angażowania środków pieniężnych na wpłatę kilku wadiów, umożliwiających przystąpienie do przetargów. Drugim obszarem działalności Funduszu jest działalność w zakresie udzielania wsparcia finansowego dla przedsiębiorców rozpoczynających lub prowadzących działalność gospodarczą w formie pożyczek. Pożyczki udzielane są na cele związane z finansowaniem inwestycji, tworzeniem nowych miejsc pracy, wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, finansowaniem zakupu środków obrotowych koniecznych do wykonywania danej działalności oraz finansowaniem innych celów gospodarczych przyczyniających się do rozwoju MŚP.


[źródło: Urząd Miejski w Stargardzie]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages