>> Aleja Żołnierza zyska nowy blask - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

środa, 10 maja 2017

>> Aleja Żołnierza zyska nowy blask

Już w przyszłym roku rozpocznie się zakrojona na szeroką skalę modernizacja Alei Żołnierza. Podczas konsultacji, mieszkańcy zdecydowali m.in. o tym, w jaki sposób ma być prowadzona inwestycja i co ma obejmować. W spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami wziął udział prezydent Rafał Zając, pracownicy Wydziału Inżyniera Miasta, a także Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciel projektanta. Mieszkańcy obejrzeli prezentację projektanta, w której pokazano dwa rożne warianty przebudowy pasa drogowego. 

Pierwszy z nich obejmował możliwości inwestycyjne przy zachowaniu obecnego drzewostanu. Drugi wariant – możliwości po całkowitej wycince obecnych drzew i nowym nasadzeniu wybranymi gatunkami. Mieszkańcy obecni na konsultacjach (kilkadziesiąt osób), w drodze głosowania, jednomyślnie opowiedzieli się za wycinką.Do takich wniosków przekonał mieszkańców szereg argumentów. Po pierwsze względy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Drzewa zasłaniają nie tylko lampy, ale też ograniczają pole widzenia kierowców. Ponadto, pozostawienie w obecnym stanie istniejącego drzewostanu uniemożliwiłoby przebudowę istniejących chodników, budowę ścieżki rowerowej oraz maksymalizację ilości miejsc postojowych (49 stanowisk). Poza tym, rozrastające się korzenie powodować mogą niszczenie nowych nawierzchni, a także chodnika, który już teraz notorycznie jest deformowany przez korzenie drzew. Wielu mieszkańców podkreślało również fakt, że obecnie wysokie i gęsto rosnące drzewa pozbawiają ich mieszkania światła słonecznego i czują „jakby mieszkali w ciemnicy”.W ten sposób do dalszego opracowania skierowany został wariant przewidujący usunięcie istniejącego drzewostanu i zastąpienie go nowymi, jednorodnymi gatunkowo i wiekowo gatunkami drzew (około 76) posadzonymi tak, aby możliwe było zrealizowanie wszystkich aspektów inwestycji. Chodzi przede wszystkim o wygospodarowanie miejsc postojowych, modernizację nawierzchni jezdni i szerokości 7m oraz zbudowanie ścieżki rowerowej i obustronnych chodników.

Aktualnie nanoszone są poprawki koncepcyjne przez projektanta i uzupełniana jest dokumentacja tak, aby rozpocząć działania związane z pozyskaniem dofinansowania z budżetu państwa, a także wsparcia inwestycji przez Powiat Stargardzki. Trudno teraz jest określić łączną, szacunkową wartość przebudowy Alei Żołnierza wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty.[źródło: Urząd Miejski w Stargardzie]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages