>> Trwa remont ul. Spokojnej - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

piątek, 6 marca 2015

>> Trwa remont ul. Spokojnej

Rozpoczęły się prace związane z remontem i przebudową odcinka ulicy Spokojnej. Powstanie rondo, nowa nawierzchnia, ścieżka rowerowa, chodnik, zatoki dla autobusów, miejsca parkingowe i wykonanych zostanie wiele innych robót modernizacyjnych.


foto: Tadeusz Surma

Inwestycja obejmuje odcinek ulicy Spokojnej od ulicy Kościuszki do ulicy Giżynek. Głównym powodem rozpoczęcia prac jest poprawa bezpieczeństwa drogowego. Modernizacja jest ściśle powiązana z planowaną do realizacji budową Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego.

Jezdnia ulicy Spokojnej zostanie poszerzona do 7m. W ten sposób bez problemu będą mogły wyprzedzać się na niej samochody ciężarowe i autobusy. Ponadto wykonana będzie nowa nawierzchnia bitumiczna. Wzdłuż jezdni wybudowana będzie ścieżka rowerowa oraz chodnik. Na skrzyżowaniu ulicy Spokojnej z ulicą Kościuszki powstanie rondo.   Będą nowe miejsca postojowe, a także zatoki autobusowe. Przebudowie i modernizacji ulegną także: sieć wodociągowa z przyłączami, kanalizacja deszczowa, oświetlenie. Ze względu na zakres robót nastąpi wycinka drzew kolidujących z inwestycją. W ich miejsce wykonane będą nasadzenia zieleni. Dodatkowo powstanie nowe ogrodzenie Cmentarza Komunalnego.

Całość prac zakończy się najpóźniej 5 września b.r. Wartość inwestycji po przetargu wyniesie ponad 6 milionów 836 tysięcy złotych brutto. Część środków będzie pochodziła z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.


źródło: UM Stargard 
foto: Tadeusz Surma

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages