>> Stargard zadba o energię i emisję dwutlenku węgla - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

piątek, 30 stycznia 2015

>> Stargard zadba o energię i emisję dwutlenku węgla

Gmina Miasto Stargard Szczeciński współpracuje z innymi gminami nad zapewnieniem jasnej i spójnej polityki w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i efektywnego zarządzania energią.

 

W ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Szczeciński Obszar Metropolitalny, Miasto Stargard uczestniczy w projekcie dotyczącym opracowania dokumentu pn.: „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument, który wykorzystuje informacje o wielkości zużycia energii i wielkości emisji dwutlenku węgla do osiągnięcia celu, jakim jest zwiększenie efektywnego wykorzystania energii, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii. Celem PGN jest zapewnienie gminom jasnej i spójnej polityki w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i efektywnego zarządzania energią.

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej przyczyniają się do osiągnięcia celów ujętych w Pakiecie Klimatyczno-Energetycznym:
- redukcja emisji gazów cieplarnianych,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE,
- redukcja zużycia energii finalnej,
- poprawy jakości powietrza w obszarach, na których odnotowano przekroczenie emisji zanieczyszczeń (pyłów, SO2, NOx).

PGN jest niezbędnym narzędziem umożliwiającym ubieganie się o środki finansowe w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Unii Europejskiej na działania obejmujące termomodernizacje, inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii czy szersze działania z dziedziny efektywności energetycznej.


W związku z powyższym Urząd Miejski informuje, iż wykonawca ww. dokumentu, działająca w imieniu Gminy - Miasto Stargard Szczeciński Firma ATMOTERM S.A z siedzibą w Opolu, zwracać się będzie do miejskich jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców oraz mieszkańców, z prośbą o udostępnienie informacji niezbędnych do wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Uprzejmie proszę o udostępnianie Firmie ATMOTERM S.A. niezbędnych danych, które są w Państwa posiadaniu.

źródło: UM Stargard

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages