>> Budżet na rok 2015 przyjęty - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

piątek, 2 stycznia 2015

>> Budżet na rok 2015 przyjęty

Rada Miejska w ramach obrad III Sesji podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu miasta na rok 2015. Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, pięciu wstrzymało się od głosu.Dochody budżetu miasta w 2015 roku osiągną poziom ponad 210.400.000 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych ponad 191.100.000 zł.
Wydatki budżetu miasta w 2015 roku wyniosą ponad 212.100.000 zł, z czego na realizację  zadań własnych  ponad 192.800.000 zł.
Na wydatki majątkowe w 2015 roku planuje się przeznaczyć ponad 23.800.000 zł, co stanowi prawie 13 % wydatków własnych.

Prezydent Miasta Sławomir Pajor uzasadniając projekt budżetu powiedział m.in.:
Wzorem lat poprzednich priorytetem w zakresie inwestycji jest tworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestorów. Stargard, aby rozwijać się w sposób zrównoważony potrzebuje przede wszystkim kolejnych nowych miejsc pracy dlatego też kontynuowane będą działania m.in. przy rozbudowie i modernizacji układu komunikacji drogowej na terenie miasta. Szczególnie mam tu na myśli przebudowę ulicy Spokojnej na odcinku od ulicy Tadeusza Kościuszki do ulicy Giżynek, gdzie przebudowane zostanie skrzyżowanie na rondo oraz wybudowany ciąg pieszo rowerowy. Planuje się również m.in. modernizację ulicy Racławickiej.
Pracom renowacyjnym poddane zostaną kolejne ciągi murów obronnych. Kontynuowane będą prace związane z przebudową i remontem Młodzieżowego Domu Kultury oraz działania zmierzające do kompleksowej modernizacji Książnicy Stargardzkiej. Planowany zakup kolejnych nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji ma na celu poprawę jakości świadczonych usług mieszkańcom.

Rok 2015 będzie kolejnym, w którym realizowane będą również zadania wybrane przez mieszkańców w ramach inicjatywy budżetu obywatelskiego. Druga edycja Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zgłoszonych 81 pomysłów wraz z projektami oraz ponad 10.200 oddanych głosów jest tego ewidentnym potwierdzeniem.Największe poparcie mieszkańców uzyskały następujące zadania:
  • budowa sygnalizacji świetlnej przy ulicy Tadeusza Kościuszki,
  • modernizacja ul. Węgierskiej,
  • przebudowa ogólnodostępnego parkingu przy ulicy Węgierskiej,
  • budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum  nr 1,
  • zagospodarowanie części boiska przy Szkole Podstawowej nr 3,
  • zagospodarowanie terenu przy ulicy Andrzeja Struga, oraz
  • budowa fontanny wielowtryskowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących.
Nasze Miasto rozwija się w sposób zrównoważony, co oznacza, że obok sfery  gospodarczej kładziemy nacisk na rozwiązywanie problemów społecznych. Jednym z nich jest niedostateczna liczba lokali komunalnych, w tym szczególnie lokali socjalnych. Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest partycypacja Miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem, w ramach działań Stargardzkiego TBS przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego i wiążące się z tym przekwalifikowanie lokali docelowych na lokale socjalne.
Przedłożony projekt budżetu  Miasta  na 2015 gwarantuje realizację podstawowych zadań spoczywających na Mieście  z mocy ustawy o samorządzie gminnym. Jest to projekt, który zapewnia stabilną działalność podległych jednostek organizacyjnych.

źródło: UM Stargard

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages