>> Stargard klejnotem Pomorza Zachodniego - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

poniedziałek, 11 sierpnia 2014

>> Stargard klejnotem Pomorza Zachodniego

12.08.2014
wtorek
Stargard Szczeciński ma szansę stać się klejnotem dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego. Pomóc w osiągnięciu ambitnego celu ma renowacja historycznej zabudowy miasta, w tym murów obronnych przy ulicy Strażniczej i Sukienniczej. Pełną realizację przedsięwzięcia umożliwi umowa, której podpisanie, z udziałem marszałka województwa Olgierda Geblewicza i prezydenta Stargardu Szczecińskiego Sławomira Pajora odbyło się dziś, we wtorek, 12 sierpnia br. w Stargardzie Szczecińskim. Projekt otrzyma wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. 


Inwestycja, której beneficjentem jest Miasto Stargard Szczeciński zakłada przeprowadzenie robót remontowo-konserwatorskich wzdłuż ulicy Sukienniczej (fragment muru obronnego) oraz przy ulicy Strażniczej (Basteja I, Baszta Jeńców, Basteja II). Prace polegać będą na wzmocnieniu fundamentów murów, odnowie elewacji i detali architektonicznych, zagospodarowaniu terenu w bezpośrednim sąsiedztwie murów, ale również na działaniach zabezpieczających i naprawczych.


- -Stargard Szczeciński staje się perełką dziedzictwa kulturowego na Pomorzu Zachodnim. Jest drugim miastem w regionie, które można śmiało określić mianem pomnika historii - akcentował marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Realizacja projektu, którego zakończenie przewidziano na marzec 2015 roku, ma na celu zachowanie unikatowego obiektu dziedzictwa kulturowego w Stargardzie Szczecińskim, utrzymanie odpowiedniego stanu średniowiecznych obwarowań miasta, a także udostępnienie zabytkowych, cennych zabudowań do celów kulturalnych i widowiskowych. To zaś pozwoli w niedalekiej w przyszłości na stworzenie w Stargardzie Szczecińskim niepowtarzalnego produktu turystycznego, szczególnie w otoczeniu cennych zabytków na szlaku gotyku ceglanego.


Koszt całkowity renowacji oszacowano na prawie 1,8 miliona złotych, z czego wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 wyniesie 75%, czyli ponad 1,3 miliona złotych.


- To wsparcie jest niezwykle ważne dla miasta. To efekt dobrej współpracy z władzami samorządu województwa. Liczymy, że nadal będzie się ono tak układało, chociażby w kwestii pozyskania dla Stargardu Szczecińskiego inwestorów i przedsiębiorców - zaznaczył prezydent Stargardu Szczecińskiego Sławomir Pajor.


Inwestycja wpisuje się w założenia Osi Priorytetowej 6 „Rozwój funkcji metropolitalnych”, Działania 6.2 „Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym", Podziałania 6.2.2 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym” RPO WZ na lata 2007-2013.

źródło: UM WZP 

  Polub Mój Stargard na Facebook'u i bądź zawsze na bieżąco!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages